Stadssalg

Stadssalg er et budgivningsselskap som opererer på nettauksjoner og har flere avdelinger over hele Norge, inkludert i hovedstaden Oslo, dette selskapet opererer i samarbeid med flere instanser med stor vekt som bank, finans, offentlige etater, inkassobyråer, advokater/bolig. Borde. Dette gjør dem til et ekstremt pålitelig selskap og alle produktene som auksjoneres på denne plattformen er pålitelige og av god kvalitet Stadssalg selger tusenvis av ulike objekter årlig gjennom denne typen nettauksjoner.

Du må vite at denne plattformen bare fungerer under auksjonsmodaliteten, så hvis du ønsker å kjøpe produktet bør du vite at du må gi et tilbud og at tilbudet vil bli vurdert av plattformen og etter å ha brukt en periode som vil etableres på tidspunktet for å gi det første tilbudet, kan du anskaffe produktet du byr på. Stadssalg selger varer som biler, kjøretøy, båter, maskiner, driftstilbehør, inventar og andre ting, så det er mye variasjon i varer du kan finne der å kjøpe.

Hvordan registrerer man seg?

Ved registrering vil det gjøres på en veldig enkel måte, tatt i betraktning at hvis brukeren ikke er registrert på plattformen, vil de ikke kunne gi noe tilbud eller selge noen type vare, for å registrere seg du må oppgi navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. All denne informasjonen vil bli lagret i Stadssalgs databaser og den vil også tjene til å lagre tilbudene som blir gitt og vil bli lagret i forhold til informasjonen som legges inn.

I tilfelle kontoen er sperret og du ønsker å bruke en annen, må brukeren spørre Stadssalg om tillatelse og den avgjør om de får tilgang igjen eller ikke.

auksjonsregler

Stadssalg gjennomfører budrunder hvor alle som er interessert i å by på nevnte produkt vil bli kontaktet personlig av selskapet og det vil sørge for å sende riktig informasjon og på samme måte bli informert om det høyeste tilbudet. er laget for den aktuelle varen og budgiver vil ha mulighet til å øke tilbudet eller å trekke seg dersom han ønsker det. Under hensyntagen til at dersom det besluttes å trekke seg fra tilbudene, skal det betales en provisjon på 6.500 kroner, som betales direkte til Stadssalgsselskapet, ved ikke å foreta nevnte betaling, går den direkte til inkasso av gjeld inntil vedkommende sier opp, vil dette også påvirke fremtidige tilbud og betalinger.

Interesserte personer bør registrere seg så raskt som mulig før auksjonsdatoen, siden når auksjonen starter, vil selskapet kontakte alle personer som er interessert i produktet for å gi informasjon om tidspunkt og dato for auksjonen og tidspunktet for det første eller høyeste tilbudet. som er laget for objektet som skal auksjoneres.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *