Hvis du har kommet så langt, er det fordi du bryr deg om bakrommet på denne nettsiden og vilkårene jeg velger å forholde meg til deg i, og det er gode nyheter for meg, som ansvarlig for denne nettsiden.

Grunnen til denne teksten er å forklare i detalj funksjonene til denne nettsiden og gi all informasjon relatert til den ansvarlige og formålet med innholdet som er inkludert i det.

Ansvarlig part identifikator

Det første du bør gjøre er å finne ut hvem som er ansvarlig for denne nettsiden. I samsvar med lov 34/2002 av 11. juli om tjenester i informasjonssamfunnet og elektronisk handel, informerer vi deg om at:

 • Bedriftsnavnet er: Roberto Perez
 • Din CIF/ NIF 50752872Z
 • Dets registrerte kontor er på Avinguda del Mar, 2, Barcelona, ​​​​08398

Formålet med denne nettsiden

 • Gi innhold relatert til min aktivitet og nettstedstema
 • Markedsfør dine egne og tredjepartstjenester.

Bruk av nettsiden

Ved bruk av mingat.info-nettstedet forplikter brukeren seg til ikke å utføre noen atferd som kan skade bildet, interesser og rettigheter til mingat.info eller tredjeparter eller som kan skade, deaktivere eller overbelaste mingat-nettstedet.org eller som hindrer, på noen måte, normal bruk av nettet.

mingat.info vedtar rimelig tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å oppdage eksistensen av virus. Brukeren må imidlertid være klar over at sikkerhetstiltakene til datasystemer på Internett ikke er helt pålitelige, og at mingat.info derfor ikke kan garantere fravær av virus eller andre elementer som kan forårsake endringer i datasystemer (programvare og maskinvare). ) til brukeren eller i deres elektroniske dokumenter og filer deri.

Uansett er det forbudt for BRUKERE (og PORTALEN kan slette innholdet og kommentarene den finner passende) å utføre oppførsel som involverer:

 • Lagre, publiser og/eller overfør data, tekster, bilder, filer, lenker, programvare eller annet støtende innhold i henhold til gjeldende lovbestemmelser, eller det i henhold til mingat.info vurdering for å være ulovlig, voldelig, truende, fornærmende, ærekrenkende, vulgært , uanstendig, rasistisk, fremmedfiendtlig eller på annen måte støtende eller ulovlig eller som kan forårsake skade av noe slag, spesielt pornografisk.

Brukerforpliktelser

Som bruker blir du informert om at tilgang til denne nettsiden ikke på noen måte innebærer begynnelsen av et kommersielt forhold på denne måten, brukeren godtar å bruke nettstedet, dets tjenester og innhold uten å bryte gjeldende lovgivning, god tro og offentlig orden. Bruk av nettstedet til ulovlige eller skadelige formål, eller som på noen måte kan forårsake skade eller hindre den normale funksjonen til nettstedet er forbudt.

Når det gjelder innholdet på denne nettsiden, er det forbudt:

 •  Dens reproduksjon, distribusjon eller modifikasjon, helt eller delvis, med mindre du har autorisasjon fra dens legitime eiere;
 • Eventuelle brudd på rettighetene til leverandøren eller de legitime eierne;
 • Bruken til kommersielle eller reklameformål.

Retningslinjer for databeskyttelse og konfidensialitet

Konfidensialiteten til personopplysningene gitt av BRUKERNE og behandlingen av dem er garantert i samsvar med gjeldende lovgivning om beskyttelse av personopplysninger, etter å ha vedtatt sikkerhetsnivåene for beskyttelse av personopplysninger som er lovpålagt.

Ved bruk av dataene som er inkludert i filen “NETTBRUKER OG ABONNENTER” forplikter han seg til å respektere dens konfidensialitet og bruke den i samsvar med formålet, samt å overholde sin forpliktelse til å lagre dem og tilpasse alle tiltak for å unngå endring, tap, behandling eller uautorisert tilgang, i samsvar med bestemmelsene i kongelig resolusjon 1720/2007 av 21. desember, som godkjenner Forskrift for utvikling av organisk lov 15/1999 av 13. desember om beskyttelse av personopplysninger.

Denne nettsiden bruker forskjellige systemer for innhenting av personlig informasjon spesifisert i  personvernerklæringen  og hvor bruken og formålene er rapportert i detalj. Denne nettsiden krever alltid forhåndssamtykke fra brukere for å behandle deres personopplysninger for de angitte formålene.

Brukeren har rett til å tilbakekalle sitt forhåndssamtykke når som helst.

Utøvelse av ARCO-rettigheter

Brukeren kan utøve, med hensyn til dataene som samles inn, rettighetene anerkjent i organisk lov 15/1999, til tilgang, retting eller kansellering av data og motstand. For å utøve disse rettighetene må brukeren komme med en skriftlig og signert forespørsel som de kan sende, sammen med en kopi av sin ID eller tilsvarende identifikasjonsdokument, til postadressen. Innen 10 dager vil forespørselen bli besvart for å bekrefte utøvelse av rettigheten du har bedt om å utøve.

påstander

Det rapporteres at det finnes kravskjemaer tilgjengelig for brukere og kunder.

Brukeren kan fremsette krav ved å be om kravskjemaet sitt eller ved å sende en e-post til info(at)mingat.info som oppgir ditt navn og etternavn, tjenesten eller produktet som er kjøpt og begrunnelsen for kravet ditt.

 • Brukernavn:
 • Brukeradresse:
 • Brukerens signatur (kun hvis presentert på papir):
 • Dato:
 • Begrunnelse for kravet:

Immaterielle og industrielle rettigheter

Gjennom disse generelle vilkårene overføres ingen immaterielle eller industrielle eiendomsrettigheter til mingat.info-nettstedet, hvis immaterielle rettigheter tilhører mingat.info, og reproduksjon, transformasjon, distribusjon, offentlig kommunikasjon, tilgjengeliggjøring for allmennheten, er uttrykkelig forbudt for Bruker utvinning, gjenbruk, videresending eller bruk av hvilken som helst art, på noen måte eller prosedyre, av noen av dem, unntatt i tilfeller der det er lovlig tillatt eller autorisert av eieren av de tilsvarende rettighetene.

Brukeren vet og aksepterer at hele nettsiden, som inneholder tekst, programvare, innhold (inkludert struktur, utvalg, arrangement og presentasjon av samme), fotografier, audiovisuelt materiale og oppskrifter uten å være uttømmende, er beskyttet av varemerker, opphavsrett og annet registrert legitime rettigheter, i samsvar med internasjonale traktater som Spania er part i og andre eiendomsrettigheter og lover i Spania.

I tilfelle en bruker eller en tredjepart mener at et brudd på deres legitime immaterielle rettigheter har skjedd på grunn av introduksjonen av bestemt innhold på nettet, må de varsle mingat.info om nevnte forhold som indikerer:

 • Personopplysninger om den interesserte eieren av rettighetene som angivelig er krenket, eller indikerer representasjonen som han opptrer med i tilfelle kravet fremsettes av en annen tredjepart enn den interesserte parten.

Angi innholdet som er beskyttet av immaterielle rettigheter og deres plassering på nettet, akkrediteringen av de angitte immaterielle rettighetene og en uttrykkelig erklæring der den interesserte parten er ansvarlig for sannheten av informasjonen gitt i meldingen.

Rettigheter anerkjent av denne lisensen

 • Anerkjennelse: Du må bekrefte æren av verket på den måten som er spesifisert av forfatteren eller lisensgiveren (men ikke på en måte som antyder at du støtter dem eller din bruk av verket deres).
 • Ikke-kommersiell: Du kan ikke bruke dette verket til kommersielle formål.
 • Ingen avledede verk: Du kan ikke endre, transformere eller lage et avledet verk fra dette verket.

Resten av innholdet som ikke er identifisert under denne lisensen anses som  fullstendig beskyttet av opphavsrett .

Hvis du vil dele det beskyttede innholdet mitt, vennligst kontakt meg først.

Eksterne linker

mingat.info fraskriver seg ethvert ansvar angående informasjonen som finnes utenfor denne nettsiden, siden funksjonen til lenkene som vises utelukkende er å informere brukeren om eksistensen av andre informasjonskilder om et spesifikt emne. mingat.info er fritatt fra alt ansvar for at slike lenker fungerer korrekt, resultatet oppnådd gjennom nevnte lenker, sannheten og lovligheten til innholdet eller informasjonen som er tilgjengelig, samt skadene som brukeren kan lide. i kraft av informasjonen som finnes på den tilknyttede nettsiden.

Utelukkelse av garantier og ansvar

mingat.info gir ingen garanti og er heller ikke ansvarlig for skader av noen art som kan være forårsaket av:

 • Mangelen på tilgjengelighet, vedlikehold og effektiv drift av nettet eller dets tjenester og innhold;
 • Eksistensen av virus, skadelige eller skadelige programmer i innholdet;
 • Ulovlig, uaktsom, uredelig eller motsatt bruk av denne juridiske merknaden;
 • Mangelen på lovlighet, kvalitet, pålitelighet, nytte og tilgjengelighet av tjenestene levert av tredjeparter og gjort tilgjengelig for brukere på nettstedet.

Leverandøren er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for skader som kan oppstå som følge av ulovlig eller upassende bruk av denne nettsiden.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Generelt er forholdet mellom mingat.info og brukerne av deres telematikktjenester, som finnes på denne nettsiden, underlagt spansk lovgivning og jurisdiksjon.

Kontakt

I tilfelle en bruker har spørsmål om denne juridiske merknaden eller kommentarer på mingat.info-nettstedet, kan de kontakte info(at)mingat.info

mingat.info forbeholder seg retten til å endre, når som helst og uten forvarsel, presentasjonen og konfigurasjonen av mingat.info-nettstedet samt denne juridiske merknaden.