Salaby Skole

Salaby Skole er en plattform som hjelper kunnskap og mental og fysisk utvikling til barn som studerer i barnehage og skole. Disse nivåene er de viktigste innen utviklingen av gutten eller jenta siden herfra bygges basene for fullstendig utvikling av barna i de følgende stadiene til de blir profesjonelle, innenfor denne plattformen vil de kunne lære i alle fagene som omfatter det. , fra rettskriving og morsmål, til grenen av kunst og håndverk for å lære å utføre enkle aktiviteter som vil være nyttige for fremtiden.

Salaby er høyt betrodd av alle foreldre og organisasjoner som er ansvarlige for utdanningsseksjonen på det opprinnelige nivået, siden denne plattformen ble skapt av Gyldendal-selskapet og det er et av de mest kjente og mest pålitelige danske forlagene over hele landet, siden de har administrert å bygge andre læringsplattformer på mye høyere nivåer, oppnå tilfredsstillende resultater og godkjent av tusenvis av institusjoner, selv til det nivået som mange av dem anbefaler eller benytter seg av disse plattformene for riktig læring av studentene sine.

Folkehelse og livsledelse

Denne delen har vært en av de som har måttet modifiseres oftest siden den vil variere avhengig av hvordan samfunnet utvikler seg.I denne delen er det laget en gratis læringsressurs som har ansvar for å bevisstgjøre barn om vold, overgrep, mobbing og barns rettigheter. Denne planen er utviklet av Salaby selv ved hjelp av Redd Barna-bedriften, og den er etterspurt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Emnene eller enhetene som behandles i denne delen er følgende:

 • Redd
 • Eddas kjøkken
 • Barn som pårørende
 • Grønne tanker, glade barn

Demokrati og medborgerskap

I denne delen skal barna læres opp til å bli bedre mennesker og lære regler om samfunnet slik at de kan bli bedre samfunnsborgere i fremtiden og på denne måten lære sosiale regler og på denne måten være et eksempel for samfunnet, det er veldig Det er viktig at de også har litt kunnskap om nasjonalt demokrati siden dette er grunnlaget for å kunne skape et bedre land for alle norske borgere, vil temaene som skal diskuteres i denne delen være følgende:

 • Kvinnedagen
 • Etiske dilemmaer
 • Argumentasjon
 • Frivillig
 • Vårt demokrati
 • Konflikt

Salaby anbefalinger

Deretter skal vi vise deg emnene å anbefale som Salaby tilbyr for nye personer som kommer inn på denne plattformen og ikke har en guide om hvor du skal begynne, de kan ha muligheten til å starte med en anbefaling av veldig komplette emner. Temaene er følgende:

 • Utforsk religioner og livssyn
 • Stavemåte
 • Forfatterskolen
 • Skap deg selv!
 • ABC
 • Nye bøker på biblioteket.
 • Viktig mangfold
 • Krypto tegneskole
 • Samisk spark
 • Klasseorkester
 • Bibliotek
 • Mat og sanser

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *