UDI: Innvandring til Norge | Kontakt telefonnummer og kundeservice

Norge har lenge vært et attraktivt land for innvandrere. UDI (Utlendingsdirektoratet) håndterer innvandring til Norge, og det finnes en rekke regler og retningslinjer som må følges for å søke om å bo og jobbe i Norge. Det er UDI som bestemmer om man kan få oppholdstillatelse eller ikke.

Det er flere måter å søke om oppholdstillatelse på, avhengig av hvem man er og hvorfor man skal innvandre til Norge. Det kan være familiegjenforening, arbeid, utdanning eller asyl. UDI har også en egen nettside med informasjon om hvordan man skal gå frem for å søke om oppholdstillatelse.

La oss se hvilke kontaktformer som finnes for å løse eventuelle spørsmål om din immigrasjonsstatus i Norge.

UDI Telefon

UDI har mange forskjellige telefonnumre avhengig av hver avdeling og hvilke spørsmål du har. For å gjøre dette, i stedet for å angi alle telefonnumrene, kan du bruke lenken som du finner rett nedenfor for å finne ut telefonnummeret du bør ringe. For å gjøre dette, må du bare velge alternativet om hvilken type informasjon du leter etter for å bli omdirigert til riktig avdeling, og å vite telefonnummeret du skal ringe. Så bare følg skjemaet med alternativet som er nærmest det du leter etter.

Kundeservice: https://www.udi.no/kontakt-oss/sokere-med-sporsmal-om-en-sak-eller-regelverk/telefon/

Andre kontaktmidler UDI

Utenom telefon finnes det andre former for kontakt. Vi vil se disse skjemaene nedenfor. I tillegg til hvor du kan finne mer informasjon om prosesser og dokumentasjon som er nødvendig for hver norsk utlendingssak. Så bli hos oss.

E-post

Det samme som vi har sett med telefonnumre, skjer med e-post. Her er det mange ulike kontaktmailer, og derfor må vi først velge ulike alternativer til vi får riktig mail å kontakte. Så bruk følgende lenke for å fylle inn riktig informasjon og finne ut i hvilken avdeling du skal sende e-posten for å få svar på dine spørsmål.

E-post: https://www.udi.no/kontakt-oss/sokere-med-sporsmal-om-en-sak-eller-regelverk/kontakt-oss-pa-e-post/

Kontakt skjema

Det er ikke noe skjema i seg selv å fylle ut, men du finner all informasjon på kontaktsiden deres. Du kan finne mye informasjon her, både om alle immigrasjonsprosessene, vanlige spørsmål, tvil og mye mer. I tillegg til kontaktformene på hver avdeling.

Kontakt skjema: https://www.udi.no/kontakt-oss/

Nettside

For å få mer informasjon, er den beste måten gjennom deres nettside. Hvor du kan løse hovedtvilen, og få mer informasjon om kravene og annen dokumentasjon om innvandring til Norge. Du kan også finne siden for å bestille time og løse dine tvil på best mulig måte med personlig oppmerksomhet til problemene dine. Så ikke nøl med å be om en avtale dersom du tror det vil løse problemet ditt og få den nødvendige informasjonen du ikke visste.

Nettside: https://www.udi.no/

Timebestilling: https://www.udi.no/ord-og-begreper/timebestilling/

I hver avdeling finner du timeplanen med telefonnummer eller e-post. Derfor anbefaler jeg deg å ta hensyn til timene for å kontakte og motta svar. I stedet for å sende en e-post eller ringe i timer der det er stengt.

Sosiale nettverk

Til slutt kan du bruke deres sosiale nettverk til å kontakte dem eller få mer informasjon som du ikke finner på nettsiden deres. Så du kan se deres sosiale nettverk nedenfor.

Twitter: https://twitter.com/utlendingsdir

Facebook: https://www.facebook.com/UDIUkraina/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCsEMacLSCvA0vEycdSga6_Q

Linkedin: https://no.linkedin.com/company/udi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *