Multi smartøving

Multi smartøving er et digitalt verktøy utviklet av selskapet Gyldendal i samarbeid med Skolestudio digitale skole for å kunne praktisere all kunnskapen som er tilegnet innenfor matematikkområdet gjennom en algoritme som måler ditt kunnskapsnivå og skaper utfordringer og vurderinger tilpasset kunnskapsnivået ditt, det betyr at hvert barn har en personlig læring, dette vil gjøre utviklingen deres mye raskere, siden bare fremgangen de kan oppnå i løpet av tiden som er tildelt dem vil avhenge av dem selv.

Noe som kjennetegner dette programmet er flyten av oppgaver som det utvikler avhengig av kunnskapsnivået til eleven. Dette programmet er kun aktivert for barn i spedbarnsalderen, så du må være forsiktig når du bruker det, siden, Hvis barnet har mer avansert kunnskap enn et vanlig barndomsbarn, da vil utfordringene være mye lettere og til en viss grad til og med repeterende, så det er best å bruke dem med barn fra de første barneårene, og når de allerede skal fullføre spedbarnsnivået og nå skolen, bruk et mye mer komplekst program.

Det interessante med denne applikasjonen er at du kan prøve den gratis, siden du har en 30-dagers gratis prøveperiode for å teste den, så det er den beste tiden å gjøre det, som pedagog kan du ta testen med deg selv og elevene dine for å kunne måle kunnskapen deres og dermed kunne avgjøre om applikasjonen oppfyller dine forventninger og du bestemmer deg for å kjøpe den.

Motivasjon

Et annet aspekt å fremheve ved denne flotte applikasjonen er belønningssystemet, siden det vil belønne eleven når han eller hun har nådd totalt 3 aktiviteter på rad, også hvis eleven skulle svare feil på en rekke spørsmål, kan de få å motta kun teoretisk materiale som en del av sin arbeidsflyt, for å fortsette å styrke den kunnskapen og være bedre forberedt for senere aktiviteter.

Oppnåelse og utvikling av mål

Multi smartøving viser også en tabell med utvikling og personlige prestasjoner som hvert barn oppnår i dagens klasse og totalt for alle dagene det er timer, dette hjelper lærere til å ha bedre kontroll på alle aktivitetene og på den måten du kan følge med på fremgangen til hver enkelt elev og fokusere på de elevene som ligger lengst bak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *