Minvakt

Visma er et programvareselskap som tilbyr digitale løsninger til små bedrifter slik at de kan digitalisere sine forretningsprosesser, dette firmaet jobber for både offentlig og privat sektor, så det er ingen preferanse mellom bedriftene man kan jobbe med, denne bedriften ønsker kun å hjelpe alle de små selskapene slik at de kan fortsette å blomstre og forbedre alle sine prosesser ved hjelp av teknologi som vil tillate enhver bedrift å maksimere sin effektivitet og konkurrere i dette flotte markedet.

For mange mennesker ser de bare på Visma som et program som gjør regnskap og fakturering slik at de kan holde styr på alt som brukes i selskapet, men det er ikke bare det, siden grunnleggeren av dette flotte selskapet ser det som en liten bedrifts beste venn, mens en NAV-ansatt vil sette søkelyset på IT-konsulenter som forenkler arbeidshverdagen.

Det er andre syn på hva Visma er, for noen er det bare en lokal regnskapsfører, og for andre er det et stort teknologiselskap med de mest innovative skyløsningene for store selskaper, for andre leverer vi velværeteknologi som gjør at foreldrene deres seniorer bor kl. hjem i stedet for på sykehjem.

Visma er en av de ledende leverandørene i hele Norge og Norden innen IT-infrastruktur. Både for private bedrifter og offentlige institusjoner som Sykehus eller prosedyrer i rådhusene i hver kommune. I dette tilfellet er Minvakt en Flow Enterprise Resource Management-ressurs som tilbys av Visma til private selskaper.

Det er sider som til og med tilbyr opplæring i denne programvaren laget av Visma, Minvakt, for ressursstyring og opplæring av nye arbeidere som ikke tidligere har brukt denne programvaren og vet hvordan de skal samhandle med den riktig og uten feil. Kursagenten er en opplæringsbedrift hvor du kan finne grunnleggende Minvakt-kurs. Enten du er ny eller trenger å lære opp andre ansatte i denne spesielle Visma-programvaren. I tillegg tilbyr Vismas eget firma ofte dokumentasjon og opplæring for å komme i gang.

Hvis du vil vite mer om Visma og andre plattformer og verktøy som de har laget for offentlige institusjoner, kan du konsultere vår hovedside, om Mingat. En programvare fokusert på sykehus og kundeservice i aspekter av helse og rådhusprosedyrer. Operasjonen og påloggingen er veldig lik, og det er mulig at det vil hjelpe deg med å løse hovedtvilene. Siden selskapet bak begge programvarene er de samme.

Effektiv arbeidsplanlegging for virksomheter med turnus

Visma Flyt Ressursstyring gir deg et helhetlig bilde av ressursplanleggingen og øker kontrollen du har på den. Ved å involvere de ansatte i arbeidsplanleggingen, reduseres administrative oppgaver og tidkrevende manuelle oppdateringer. Elektronisk flyt og kontroll på timelister gir en rask og effektiv lønnsbehandling. Systemet er brukervennlig, enkelt å sette i gang med og gir sømløs integrasjon til de fleste lønn- og HR-systemer. Det passer for alle typer virksomheter som har variabel arbeidstid.

Shop vakter selv i ansattportal

Gjør det mulig for medarbeidere å få tilgang til en egen portal der de kan holde oversikt over og oppdatere sin arbeidsplan. På denne porten kan de registrere timer og egenmeldinger, samt se hvor mye tid de har brukt, avspaseringer, ferie, fravær og dokumenter. Det er også en mulighet for ansatte å sette sin egen tilgjengelighetsstatus og søke på ledige vakter.

Visma Flyt Ressursstyring for kommunen

Visma Flyt Ressursstyring (tidligere minVakt) gir deg som kommune mulighet til å digitalisere og automatisere arbeidsprosesser, og oppnå store besparelser. Personlige kostnader og lønn representerer ofte 60-70 % av de totale kostnadene i kommunen. Med vår smidige personlige logistikk får du muligheten til å håndtere vikararbeid, tidsplanlegging og tidsføring på tverr av alle kommunens enheter.

Visma idé

Ideen til Visma-selskapet er å gjøre bedrifter mye mer effektive, siden de på denne måten vil kunne jobbe på en mye mer intelligent måte med helt nye strategier, siden hvis de fortsetter å jobbe på bare én måte for For a lang tid, med hastigheten teknologien utvikler seg med, kan vi bli foreldet og av denne grunn lager Visma strategier som brukes direkte til selskapet slik at det kan øke effektiviteten.

Nøkkelen til Vismas suksess er gitt av det store antallet som de har håndtert siden 2021, som er følgende:

  • 1 400 000 kunder bruker produktene våre
  • Konsernet har 13 500 ansatte og hadde i 2021 en omsetning på 2 081 millioner euro

Når vi håndterer denne summen per år, er det ingen overraskelse kvaliteten og påliteligheten som finnes hos Visma, og at alle produktene deres fungerer og hjelper enhver bedrift som kan komme i gang med dem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *