Håndbagasje: Hva kan du ta med deg? | All informasjon

Reiser du med fly, er det flere produkter som er tillatt og ulovlig å ha med i håndbagasjen. For å kunne klargjøre hva som kan tas med eller ikke, har vi satt opp en oversikt over de viktigste reglene og unntakene. Kjenn til alt som er tillatt, hva som er forbudt og målene på koffertene for å avklare tvil.

For å oppsummere og gå rett til informasjonen hvis du ikke ønsker å gå i mer detalj, som du kan finne senere, er den viktige informasjonen:

  • Væske kan kun transporteres i beholdere opptil 100 mL.
  • Det er også viktig å være oppmerksom på at man ikke tar med noe som kan oppfattes som et potensielt våpen, som for eksempel neglesakser eller kniver som har bladlengde over 6 cm. Det er også viktig å ikke ta med noe som ligner på våpen, for eksempel lekepistoler.
  • Hvis du trenger å ta medisiner med deg på reisen, må de være merket, og du må ha bevis på at du må ha dem. For mer informasjon om medisiner i flybagasjen, se her.
  • Du kan kun ha med én gasslighter. Den skal plasseres i bagasjen som inneholder væske.

Størrelse og vekt på håndbagasjen:

Hvor mye håndbagasje som er tillatt, varierer avhengig av billettype og flyselskap. Men det er sjeldent mindre enn 50 cm x 40 cm x 20 cm.

Vaeske:

Væske kan kun tas med i beholdere som er mindre enn 100 ml. Den totale mengden du tar med bør ikke overstige 1000 ml. Det gjelder for alle flyvninger som går fra flyplasser i EU- og EØS-området, samt Sveits. Væske som kjøpes inne på flyplassen eller flyet etter å ha passert sikkerhetskontrollen kan du ha med deg, men det må forsegles.

Våpen og gjenstander som kan oppfattes som et potensielt våpen:

Du bør ikke ta med noe inn på flyet som kan oppfattes som et potensielt våpen, som neglesaks eller kniv med bladlengde over 6 cm. Det samme gjelder lekepistoler som ligner på et ekte våpen. Det gjelder også gasslighter, du kan bare ha med én.

medisiner:

Medisiner som kreves under flyvningen kan tas med, men må være merket og du må ha på at du trenger dem.

SKARPE GJENSTANDER

GjenstandHåndbagasjeInnsjekket
bagasje
Kniver, sakser (bladlengde over 6 cm)NeiJa
Kniver, sakser (bladlengde under 6 cm)JaJa 
TapetkniverNeiJa 
Springkniver, lommekniver (låsbart blad, uansett lengde)NeiJa 
Økser, kjøttøkser, isøkser, ishakkerNei Ja 
Barberkniver- og blader Nei Ja 
Engangshøvler JaJa 
Pinsetter Ja Ja 
Isbrodder Nei Ja 
Skalpeller Nei Ja 
Sprøyter for medisinsk brukJa Ja 
Paraplyer Ja Ja 
Strikkepinner, heklenåler Ja Ja 
Sigarkuttere Ja Ja 
NeglefilerJa Ja 
Bunadssøljer Ja Ja 
FiskekrokerJaJa

Verktøy

GjenstandHåndbagasjeInnsjekket bagasje
Blåselamper (uten drivstoff)NeiJa
BrekkjernNeiJa
BorNeiJa
DrillerNeiJa
HammereNeiJa
SagerNeiJa
Motorsag med drivstoffbeholderNeiNei
SkiftenøklerNeiJa
Skrujern (bladlengde over 6 cm) NeiJa
Skrujern (bladlengde under 6 cm) JaJa
TapetkniverNeiJa
TengerNeiJa
HåndjernJaJa
Lommelykter (store/tunge)NeiJa

BRENNBART & EKSPLOSIVT

GjenstandHåndbagasjeInnsjekket
bagasje
AerosolerJa*Nei**
Væsker med alkoholinnhold over 70 prosentNei****Nei****
Engangs gasslighterJa***Nei
Påfyllbar gasslighterJa***Nei
Lighter som mikser luft og gass før antenning (må ha sikringsmekanisme)Ja***Nei
Lighter med flytende drivstoff absorbert i vatt/bomullJa***Nei
Lighter med uabsorbert flytende drivstoffNeiNei
Refillgass eller ekstra drivstoff til lighterNeiNei
Sikkerhetsfyrstikker (safety matches) kun én eske per person JaNei
Andre typer fyrstikkerNeiNei
Spraymalingsbokser, terpentin, malingstynnerNeiNei
Flytende brennstoff (bensin, diesel, etanol)NeiNei
Brennbare faste stoffer eller reaktive stoffer, herunder magnesiumNeiNei
Deler av motorvogns drivstoffsystem som har inneholdt drivstoffNeiNei
Drivstoffbeholdere som har inneholdt drivstoffNeiNei
Motorsag med drivstoffbeholderNeiNei

* Maks 100 ml i håndbagasje, ref. hovedregel om væsker
**Aerosoler klasse 2.2 (ikke brennbar og/eller giftig drivgass) er tillatt. Maks 500 ml/g pr enhet, max 2 l/kg pr pers i innsjekket bagasje
*** Maks én lighter per person. Lighteren må være plassert i gjennomsiktig 1-liter pose gjennom sikkerhetskontrollen, og må bæres på ens person om bord i flyet.
**** Hånddesinfeksjon med høyere alkoholprosent er tillatt.

VÅPEN

GjenstandHåndbagasjeInnsjekket bagasje
SkytevåpenNeiJa
VåpenetterligningerNeiJa
LeketøyspistolerNeiJa
VåpendelerNeiJa
Luftgevær, paintballvåpenNeiJa
Signalpistoler, startpistolerNeiJa
SpikerpistolerNeiJa
Armbrøster, harpungeværNeiJa
Spretterter, slyngerNeiJa
Avlivingsutstyr for dyrNeiJa
ElektrosjokkvåpenNeiNei

Jaktsesong og reiser med våpen 

Luftfartstilsynet: Reiser med skytevåpen

SPORTSUTSTYR

GjenstandHåndbagasjeInnsjekket
bagasje
BalltreNeiJa
BiljardkøerJa Ja 
Fiskestenger Ja Ja 
FiskekrokerJaJa
Golfkøller Nei Ja 
Harpuner, spyd Nei Ja 
Hoverboard, Segway, Solowheel, Balance glider ol. NeiNei
Ishockeykøller Nei Ja 
Kampsportutstyr (slåsshansker, klubber, batonger, nunchakoer, kastestjerner o.s.v.)NeiJa 
Padleårer Ja Ja 
Piler og buer Nei Ja 
Skateboard Ja Ja 
Vandrestaver Ja Ja 
Skøyter Nei*Ja 
Stormkjøkken/ primuser (nytt/ubrukt utstyr) JaJa 
Stormkjøkken/ primuser (brukt utstyr) Nei Nei** 
Sverd, sabler, kårder, macheter Nei Ja 
Telt, teltstenger, teltplugger Ja Ja 
Dartpiler Ja Ja 

* Skøyter kan tillates i håndbagasje hvis de ikke utgjør noen trussel grunnet skøytens konstruksjon.
**Brukt stormkjøkken kan medbringes som innsjekket bagasje hos noen flyselskaper. Sjekk med selskapet du skal reise med.

KJEMISKE STOFFER

Farlige kjemiske stoffer er forbudt ombord på fly. 

Forbudet gjelder både innsjekket bagasje og håndbagasje, og inkluderer:

  • Brannslokningsapparat
  • Pepperspray, tåregass
  • Syrer, basiske stoffer (væskefylte batterier)
  • Blekende eller etsende stoffer (kvikksølv, klor, bilbatterier)
  • Giftige eller smittsomme stoffer (rottegift, infisert blod, bakterier, virus)
  • Radioaktivt materiale

VÆSKER

Hovedregelen er at det ikke er tillatt å ta med væsker i håndbagasjen, men det er åpnet for å ta med mindre mengder væske, forutsatt at disse er i beholdere på høyst 100 milliliter, plassert i en gjennomsiktig, gjenlukkbar og lukket plastpose med kapasitet på høyst 1 liter. Det er kun tillatt én 1-liters pose per reisende.

Væsker som regnes med i denne regelen omfatter alt som er flytende, smørbart eller i gassform, inkludert frosne væsker som for eksempel vann, brus, vin, smørepålegg, gelé, krem, deodorant, parfyme, lipgloss, mascara, tannkrem, barberskum, spraybokser og gjenstander med lignende konsistenser. Holdere som inneholder væsker sammen med noe annet, som hermetisk frukt i lake, regnes også som væske.

Gjenlukkbare, gjennomsiktige plastposer kan kjøpes i de fleste dagligvarebutikker, og er også tilgjengelige ved inngangen til sikkerhetskontrollen på de fleste flyplasser. Kosmetikkartikler med fast innhold kan tas med i håndbagasjen, men kosmetikkartikler som inneholder væske, som for eksempel roll-on deodorant, må legges i plastposen.

Mat som er nødvendig for bruk på reisen, som for eksempel barnemat, morsmelk, annen mat, medisin og frisk frukt, er tillatt å ta med i håndbagasjen. Tørre kaker og kjeks kan også tas med. Kaker som inneholder krem, eller annet flytende eller smørbart fyll, er ikke tillatt.

Tax free-poser som inneholder flytende varer må være forseglet og kvitteringen må ligge godt synlig i posen. Hvis du skal reise videre fra din første flygning (transfer) må du opplyse sikkerhetskontrollørene om dette, slik at de kan forsegle varene i en ny pose.

Væsker kan sendes i innsjekket bagasje, men dette avhenger av hvilken flyselskap du reiser med, og det er derfor lurt å sjekke dette med selskapet før du reiser.

Andre forbudte gjenstander:

Sikkerhetskontrolløren har myndighet til å beslaglegge gjenstander som hun vurderer som en sikkerhetstrussel. Det gjelder selv om gjenstanden står oppført som tillatt, eller ikke er listet i regelverket. Det kan for eksempel være tørris til kjøling av medisiner eller litiumbatterier. For å finne ut om du kan ta det med, bør du se i tabellen i regelverket.

LITIUM-BATTERIER

Litium-batterier er et populært og praktisk alternativ til tradisjonelle alkaliske batterier, og har gjerne høyere energilager og lengre levetid enn konvensjonelle batterier. Brukes ofte i elektroniske enheter som bærbare datamaskiner, mobiltelefoner, kameraer og andre små apparater.

Lithium-batterier er imidlertid klassifisert som farlig gods av mange flyselskaper, så det er viktig å ta hensyn til noen forholdsregler når man tar dem med på flyet. Flyselskapene har skjerpede regler for hvor mange lithium-batterier man kan ta med i bagasjen, så det anbefales å kontakte ditt flyselskap for å få informasjon om dette.

Det kan også være nyttig å vite at lithium-batterier ikke skal pakker i innsjekket bagasje. De skal plasseres i håndbagasjen og de må ikke overstige 100 watt-timer. Det er også en god idé å ta med en faktura eller et annet bevis som viser at du eier batteriene.

På denne måten kan du reise trygt og bekymringsfritt med litiumbatterier, og du vil ikke bli avvist ved sikkerhetskontrollen. Husk at det er viktig å kontakte flyselskapet ditt for å sørge for at du har alle nødvendige opplysninger før du reiser.

Hvis du har problemer med flyreisen, må du alltid huske på følgende.

Passasjerer som nektes ombordstigning eller opplever at flyet er innstilt eller forsinket med mer enn to timer, har rett til kompensasjon og assistanse i henhold til EU-forordning 261/2004, artikkel 14.1. Passasjerer står ovenfor slike situasjoner har krav på å få utlevert den teksten som spesifiserer deres rettigheter som kontrollerer eller ved utgangen til flyet. Dette inkluderer rett til å motta kompensasjon og hjelp, som for eksempel kostnadsfri forpleining og/eller overnatting på et hotell ved en lang forsinkelse. Passasjerer har også krav på å bli informert om sine rettigheter, samt å motta hjelp til å kontakte andre flyselskaper hvis flyet er innstilt.

Kilder: Avinor, Norwegian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *