Logg inn MinGat Banenor

MinGat Banenor er en nettportal som gir ansatte i Banenor tilgang til viktig informasjon, ressurser og tjenester relatert til arbeidet deres. Her er en trinnvis guide som vil hjelpe deg med å logge inn på MinGat Banenor og få tilgang til de nødvendige funksjonene.

Trinn 1: Åpne nettleseren

Start med å åpne nettleseren på datamaskinen eller den mobile enheten din.

Trinn 2: Gå til MinGat Banenor-nettstedet

For å gjøre dette kan du finne lenken like nedenfor, slik at du ikke trenger å søke etter den eller vite hvor du får tilgang til den for å gå til denne Mingat.

Trinn 3: Angi brukernavn

På MinGat Banenor-nettstedet vil du se et innloggingsfelt. Skriv inn ditt brukernavn i det angitte feltet. Brukernavnet ditt er vanligvis gitt av Banenor og kan være en kombinasjon av bokstaver og tall.

Trinn 4: Angi passord

Etter å ha angitt brukernavnet, går du videre til neste felt og skriver inn passordet ditt. Passordet ditt skal også være gitt av Banenor. Vær oppmerksom på at passord er case-sensitivt, så sørg for å angi store og små bokstaver riktig.

Trinn 5: Klikk på “Logg inn”

Når du har skrevet inn både brukernavnet og passordet ditt, klikker du på “Logg inn” -knappen. Dette vil starte innloggingsprosessen.

Trinn 6: Utforsk MinGat Banenor

Etter å ha logget inn vil du bli omdirigert til MinGat Banenor-portalen. Utforsk de tilgjengelige funksjonene, verktøyene og ressursene som tilbys. Du kan få tilgang til viktig informasjon, personlige data, prosjekter, kommunikasjonsverktøy og mer.

Nå har du logget inn på MinGat Banenor og kan dra nytte av tjenestene og ressursene som tilbys. Husk å logge ut når du er ferdig for å opprettholde sikkerheten til din konto og personlige data.

Andre relevante aspekter

 • Hvis du har glemt brukernavnet eller passordet ditt, kan du kontakte Banenor IT-støtte eller systemadministrator for assistanse.
 • Pass på å oppdatere passordet ditt regelmessig og velge et sterkt og sikkert passord for å beskytte kontoen din.
 • Ta deg tid til å utforske de ulike funksjonene og ressursene på MinGat Banenor for å maksimere bruken og effektiviteten.

hva er Banenor?

Banenor, også kjent som Bane NOR SF, er det nasjonale foretaket i Norge som har ansvaret for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde jernbanenettet. Dette inkluderer både infrastruktur som spor, stasjoner, signalanlegg og kjøreledninger, samt forvaltning av trafikken på nettverket.

Banenor ble etablert i 2017 som en sammenslåing av Jernbaneverket og deler av Statens vegvesen. Målet med denne sammenslåingen var å skape et helhetlig og koordinert nasjonalt selskap som kunne håndtere alle aspekter ved jernbanedrift og utvikling i Norge.

Selskapets hovedoppgaver er å sikre en trygg og pålitelig jernbanedrift, utvikle og modernisere jernbanenettet, og legge til rette for effektiv og miljøvennlig transport. Banenor jobber tett sammen med andre aktører i jernbanesektoren, som togselskaper, godsterminaler og infrastrukturleverandører, for å sikre samarbeid og koordinasjon i sektoren.

En viktig del av Banenors arbeid er å planlegge og gjennomføre store infrastrukturprosjekter. Dette inkluderer utbygging av nye jernbanestrekninger, modernisering av eksisterende linjer og oppgradering av stasjoner og signalanlegg. Målet er å forbedre kapasiteten, punktligheten og kvaliteten på togtrafikken i Norge.

Banenor spiller også en sentral rolle i å sikre god sikkerhet på jernbanenettet. De er ansvarlige for å utvikle og implementere sikkerhetsforskrifter og -standarder, samt for å utføre inspeksjoner og tilsyn for å sikre at både infrastruktur og togoperatører oppfyller kravene.

Som en del av sin strategi for å fremme bærekraftig transport, jobber Banenor også med å utvikle og implementere løsninger for elektrifisering av jernbanenettet. Dette inkluderer utbygging av kjøreledninger og overgang til elektriske tog for å redusere klimautslippene og avhengigheten av fossile brensler.

Banenor spiller en viktig rolle i å fremme jernbanetransport som et trygt, pålitelig og miljøvennlig transportalternativ i Norge. Gjennom sin innsats for å modernisere og forbedre jernbanenettet, legger de til rette for økt mobilitet og bidrar til å redusere biltrafikk og klimautslipp.

Samlet sett er Banenor en sentral aktør i utviklingen av jernbanesektoren i Norge. Gjennom sin omfattende ekspertise og bredt spekter av ansvarsområder, spiller de en avgjørende rolle i å skape et moderne, effektivt og bærekraftig jernbanenett som kan møte fremtidens transportbehov.

Hjelp og kontakt

Har du spørsmål eller trenger hjelp til noe? Her finner du kontaktinformasjon til oss i Bane NOR.

Kundesenter: Dersom du har spørsmål, kan du kontakte vårt kundesenter. Vi tilbyr flere kontaktmetoder for din bekvemmelighet:

 • Telefon: Ring (+47) 477 70 098 for å snakke direkte med en representant. Klikk på lenken for å starte oppringingen.
 • E-post: Send en e-post til kundesenter@banenor.no for å kontakte oss skriftlig. Klikk på lenken for å åpne en standard e-postklient.
 • Adresse: Du kan sende brev til følgende adresse: Pb 4350, 2308 Hamar.

Åpningstider: Kundesenteret er åpent i følgende tidsrom:

 • Mandag til fredag: 08:00 – 19:00
 • Lørdag/søndag/helligdager: 09:00 – 15:00
 • Jul- og nyttårsaften: 08:00 – 12:00

Kontakt oss på Facebook: Du kan også kontakte oss via Facebook Messenger. Klikk på lenken for å sende oss en melding i en ny fane.

Pressevakt: Dersom du er fra media og har spørsmål eller trenger informasjon om hendelser i togtrafikken, kan du kontakte vår pressevakt:

 • Telefon: Ring (+47) 91656565 for å komme i kontakt med pressevakten. Klikk på lenken for å starte oppringingen.
 • E-post: Send en e-post til presse@banenor.no for å kontakte pressevakten. Klikk på lenken for å åpne en standard e-postklient.

Nabotelefon: Dersom du er nabo til jernbanen og har spørsmål eller bekymringer angående et prosjekt, er det viktig å kontakte riktig prosjekt. Ta kontakt med kundesenteret hvis du er usikker på hvilket prosjekt som angår deg.

Se oversikten over arbeid og prosjekter: For en oversikt over våre planlagte og pågående prosjekter for å planlegge, bygge og forbedre jernbanen i hele Norge, kan du besøke nettsiden vår.

Postmottak: Vi har en sentral arkivtjeneste som håndterer all innkommende post til Bane NOR. Dersom du trenger å sende offisiell post, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

 • E-post: Send post til felles e-postmottak: postmottak@banenor.no
 • Postadresse: Bane NOR SF, Postboks 4350, 2308 Hamar

For offentlige virksomheter: Vi benytter eFormidling for dialog med offentlige virksomheter. Du kan bruke denne kanalen for å kontakte oss.

Faktura: Bane NOR bruker elektronisk handelsformat (EHF) for fakturering. Vårt organisasjonsnummer er 917082308. For mer informasjon, besøk siden “Slik sender du faktura”. Hvis du trenger ytterligere informasjon, kan du kontakte oss per e-post: regnskap@banenor.no.

Innsynsbegjæringer, offentlig journal, postjournal: Vi publiserer vår offentlige journal via nettstedet einnsyn.no, som er en felles tjeneste for offentlig sektor. Hvis dokumentene ikke kan leses i postlistene, kan du be om innsyn ved å kontakte vårt felles e-postmottak: postmottak@banenor.no.

Nettredaksjonen: Hvis du finner feil eller mangler på våre nettsider, vil vi gjerne høre fra deg. Kontakt vår nettredaktør via e-post: nettredaksjonen@banenor.no.

Varsle om kritikkverdige forhold: Hvis du er kjent med kritikkverdige forhold i Bane NOR, oppfordrer vi deg til å melde fra. Alle henvendelser blir tatt alvorlig, og du kan varsle anonymt. Følg våre varslingsinstruksjoner for å melde fra om slike forhold.

Vi håper at denne informasjonen er nyttig. Kontakt oss hvis du trenger ytterligere assistanse eller har spørsmål.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *