YPU

YPU er komiteen for unge psykologer, denne komiteen ble opprettet av Norsk Psykologkomité, og består av alle ikke-spesialiserte psykologer for å kunne håndtere mindre saker og på den måten kan øve og ta grep før de blir spesialister. Denne komiteen ble opprettet i 2003 og var et senter for å kunne ta nyutdannede eller ikke-spesialiserte fagfolk. Hovedideen er å kunne hjelpe alle disse studentene i overgangen fra student til psykolog eller også i prosessen der vedkommende er i spesialiseringsprosessen.

YPU interesser

Nå skal vi snakke om interessene som utvalget forfølger, som settes ut i livet hver dag. Interessene er følgende:

Interesse #1

Fremme de faglige, kollegiale og sosiale interessene til ikke-spesialister.

 • Utvalget arbeider for et godt og oversiktlig opplegg for fordypning.
 • Utvalget jobber for at ikke-spesialister tilhører psykologmiljøet.
 • Utvalget tilstreber å organisere møter for ikke-spesialister.
 • Utvalget tilstreber å fremme høye faglige og profesjonsetiske standarder.

Interesse #2

Fremme utdanning og arbeidsforhold for ikke-spesialister

 • Utvalget holdes oppdatert gjennom deltakelse i LAU.
 • Utvalget undersøker lønns- og arbeidsvilkårene til nyutdannede psykologer.
 • Utvalget forsvarer ikke-spesialisters sak overfor de forskjellige seksjonene i foreningen.

Interesse #3

Fremme arbeidsmiljø, trivsel og kreativitet til ikke-spesialister i valg av yrke.

 • Utvalget etablerer kontakt med de tillitsvalgte og tilstreber å være et kontaktpunkt for disse i aktuelle saker.
 • Utvalget tilstreber å dele informasjon om bredden i mulige karrierer som psykologutdannet.

Interesse #4

Fremme opplevelsen av tilhørighet og tilgjengelighet til sammenslutningen av ikke-spesialister

 • Utvalget er en informasjonskilde om foreningen.
 • Utvalget er tilgjengelig for kontakt med medlemmer.

Interesse #5

Fremme en smidig overgang fra student- til yrkesliv

 • Utvalget tilstreber å være synlig og tilgjengelig for nyutdannede.
 • Vi samarbeider med aktuelle utvalg, avdelinger og foreningens sekretariat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *