Tog Trondheim – Berkåk – Oppdal – Hjerkinn – Dombås – Lillehammer – Hamar Linje F6/R60

Hvis du ønsker å reise mellom Trondheim, Berkåk, Oppdal, Hjerkinn, Dombås, Lillehammer eller Hamar, eller andre steder på denne ruten, har du kommet til rett sted. Fordi vi vil dekke denne forbindelsen, som er laget av to toglinjer, R60 og F6, hvor du kan gå fra et av disse punktene til det andre med tog, på den raskeste måten som finnes som en forbindelse mellom disse stedene. I tillegg til andre stoppesteder underveis, som vi ikke har nevnt fordi de ikke er like populære eller travle som vanlig.

I dette tilfellet kjøres de to togene av SJ Nord i samarbeid med Vy, og reisetiden fra hver ende av disse forbindelsene, Trondheim til Hamar eller omvendt, er 6 timer og 30 minutter. Mellom Dombås og Lillehammer må man for tiden benytte buss på grunn av reparasjoner på enkelte togstasjoner, men i fremtiden vil det igjen bli en linje uten behov for buss. Stoppestedene nærmere Trondheim, som Heimdal eller Heimdal, er ikke lagt til i denne guiden, fordi de allerede ligger i Tog Røros – Støren – Melhus – Heimdal – Trondheim – Værnes, som du kan se guiden ved å klikke her, hvis du er interessert i noen av disse forbindelsene.

Reisetiden mellom disse punktene er:

 • Trondheim – Hamar 6 timer og 30 minutter
 • Trondheim – Lillehammer 5 timer og 22 minutter
 • Trondheim – Dombås 2 timer og 35 minutter
 • Trondheim – Hjerkinn 2 timer og 10 minutter
 • Trondheim – Oppdal 1 timer og 34 minutter
 • Trondheim – Berkåk 1 timer og 10 minutter
 • Berkåk – Hamar 5 timer og 19 minutter
 • Berkåk – Lillehammer 4 timer og 10 minutter
 • Berkåk – Dombås 1 timer og 24 minutter
 • Berkåk – Hjerkinn 1 timer
 • Berkåk – Oppdal 24 minutter
 • Oppdal – Hamar 4 timer og 53 minutter
 • Oppdal – Lillehammer 3 timer og 45 minutter
 • Oppdal – Dombås 58 minutter
 • Oppdal – Hjerkinn 33 minutter
 • Hjerkinn – Hamar 4 timer og 20 minutter
 • Hjerkinn – Lillehammer 3 timer og 12 minutter
 • Hjerkinn – Dombås 25 minutter
 • Dombås – Hamar 3 timer og 30 minutter
 • Dombås – Lillehammer 2 timer og 42 minutter
 • Lillehammer – Hamar 51 minutter
HTML y CSS Combinados

Du kan også være interessert i følgende rute, Tog Trondheim – Oslo, som du kan se guiden til ved å klikke her.

Tidsplaner

Som du kan se ovenfor, viser den at i noen tilfeller brukes togbussen, i tilfellet F6, og i tilfellet R60, når du kjører en annen rute fra Trondheim til Hamar, brukes ikke bussen. Derfor er det best å se på rutetabellene nedenfor, som også viser på hvilke punkter det brukes buss i stedet for tog på grunn av forbedrede fasiliteter, og hvilke rutetider og tilpasninger det er, med rutetabellene i gul bakgrunnsfarge. Nedenfor ser du først rutetabellene for F6 og deretter R60 i begge retninger.

Ettersom vi vet at det kan være enda mer forvirrende å bruke buss på deler av reisen, vil knappen under rutetabellene ta deg til den beste reiseplanleggeren, slik at du kan se ruten tydeligere mellom de stoppestedene du ønsker, og se rutetabellene i sanntid. Fremfor alt anbefaler vi at du bruker den før du går til stasjonen for å sjekke at det ikke er noen endringer i rutetabellene. Siden disse to toglinjene ikke har like høy frekvens som andre tog som går hvert 30. minutt eller hver time, er det vanligvis rundt 6 avganger på hver linje (F6 og R60) per dag. Men det er best å se selv i rutetabellene nedenfor.

F6:

Du kan se rutetabellene i PDF-format ved å klikke her.

R60:

Du kan se rutetabellene i PDF-format ved å klikke her.

Bruk ruteplanleggeren nedenfor for å se rutetabellene i sanntid til enhver tid. Og hvilke andre alternativer som finnes hvis de eksisterende avgangene ikke passer med timeplanen din.

Priser

Selv om togene vanligvis har faste priser, har vi i dette tilfellet observert at spesielt de lengre reisene (+4 timer) vanligvis har forskjellige priser avhengig av hvilken rutetabell eller hvilket tog du bruker for enkeltbilletten. I pristabellene nedenfor er det derfor to priser som viser den dyreste prisen og den billigste prisen vi har funnet, slik at du kan få en pekepinn på hva det kan koste. Den høyeste prisen gjelder vanligvis på tider eller dager med større etterspørsel. Ellers er de andre prisene faste, ettersom det dreier seg om sesongkort for 7, 30 eller 365 dager. Og i noen tilfeller er 365-dagers sesongkort ikke tilgjengelig mellom disse stoppestedene.

Du finner alle priser og billettyper i pristabellene. Med priser for hver type passasjer. Øverst i tabellen kan du se hvilke holdeplasser det gjelder, ettersom hver forbindelse har forskjellige priser. Så det er bare å se etter start- og endestopp, så ser du prisen du kan forvente å betale. Spesielt med sesongbilletter pleier det å være mindre endringer og variasjoner. Derimot kan en enkeltbillett til bestemte tider ha en litt annen pris. Nå vet du altså prisene for hver forbindelse på denne ruten.

Trondheim – Hamar:

Priser Enkeltbillett 7 dager 30 dager
Voksen 509/309 kr 3570 kr 8853 kr
Barn/Ungdom 509/309 kr 3570 kr 8853 kr
Student 509/309 kr 3570 kr 5312 kr
Honnør 509/309 kr 3570 kr 8853 kr
Militær 101 kr 3570 kr 8853 kr

Trondheim - Lillehammer:

Priser Enkeltbillett 7 dager 30 dager
Voksen 481/279 kr 3220 kr 7985 kr
Barn/Ungdom 395 /279 kr 3220 kr 7985 kr
Student 481/279 kr 3220 kr 4791 kr
Honnør 395/279 kr 3220 kr 7985 kr
Militær 91 kr 3220 kr 7985 kr

Trondheim - Dombås:

Priser Enkeltbillett 7 dager 30 dager 365 dager
Voksen 199 kr 2237 kr 5289 kr 52890 kr
Barn/Ungdom 199 kr 2237 kr 5289 kr 52890 kr
Student 199 kr 2237 kr 3173 kr 52890 kr
Honnør 199 kr 2237 kr 5289 kr 52890 kr
Militær 56 kr 2237 kr 5289 kr 52890 kr

Trondheim - Hjerkinn:

Priser Enkeltbillett 7 dager 30 dager 365 dager
Voksen 199 kr 2035 kr 4740 kr 47400 kr
Barn/Ungdom 199 kr 2035 kr 4740 kr 47400 kr
Student 199 kr 2035 kr 2844 kr 47400 kr
Honnør 199 kr 2035 kr 4740 kr 47400 kr
Militær 48 kr 2035 kr 4740 kr 47400 kr

Trondheim - Oppdal:

Priser Enkeltbillett 7 dager 30 dager 365 dager
Voksen 199 kr 1551 kr 3698 kr 36980 kr
Barn/Ungdom 166 kr 1551 kr 3698 kr 36980 kr
Student 199 kr 1551 kr 2219 kr 36980 kr
Honnør 166 kr 1551 kr 3698 kr 36980 kr
Militær 48 kr 1551 kr 3698 kr 36980 kr

Trondheim - Berkåk:

Priser Enkeltbillett 7 dager 30 dager 365 dager
Voksen 199 kr 1183 kr 2884 kr 28840 kr
Barn/Ungdom 119 kr 1183 kr 2884 kr 28840 kr
Student 179 kr 1183 kr 1730 kr 28840 kr
Honnør 119 kr 1183 kr 2884 kr 28840 kr
Militær 199 kr 1183 kr 2884 kr 28840 kr

Berkåk - Hamar:

Priser Enkeltbillett 7 dager 30 dager
Voksen 391/259 kr 3030 kr 7517 kr
Barn/Ungdom 335/259 kr 3030 kr 7517 kr
Student 363/259 kr 3030 kr 4510 kr
Honnør 335/259 kr 3030 kr 7517 kr
Militær 85 kr 3030 kr 7517 kr

Berkåk - Lillehammer:

Priser Enkeltbillett 7 dager 30 dager 365 dager
Voksen 219 kr 2674 kr 6490 kr 64900 kr
Barn/Ungdom 219 kr 2674 kr 6490 kr 64900 kr
Student 219 kr 2674 kr 3894 kr 64900 kr
Honnør 219 kr 2674 kr 6490 kr 64900 kr
Militær 72 kr 2674 kr 6490 kr 64900 kr

Berkåk - Dombås:

Priser Enkeltbillett 7 dager 30 dager 365 dager
Voksen 199 kr 1554 kr 3735 kr 37350 kr
Barn/Ungdom 167 kr 1554 kr 3735 kr 37350 kr
Student 199 kr 1554 kr 2241 kr 37350 kr
Honnør 167 kr 1554 kr 3735 kr 37350 kr
Militær 48 kr 1554 kr 3735 kr 37350 kr

Berkåk - Hjerkinn:

Priser Enkeltbillett 7 dager 30 dager 365 dager
Voksen 199 kr 1182 kr 2865 kr 28650 kr
Barn/Ungdom 119 kr 1182 kr 2865 kr 28650 kr
Student 178 kr 1182 kr 1719 kr 28650 kr
Honnør 119 kr 1182 kr 2865 kr 28650 kr
Militær 48 kr 1182 kr 2865 kr 28650 kr

Berkåk - Oppdal:

Priser Enkeltbillett 7 dager 30 dager 365 dager
Voksen 116 kr 703 kr 1666 kr 16660 kr
Barn/Ungdom 58 kr 703 kr 1666 kr 16660 kr
Student 87 kr 703 kr 1000 kr 16660 kr
Honnør 58 kr 703 kr 1666 kr 16660 kr
Militær 48 kr 703 kr 1666 kr 16660 kr

Oppdal - Hamar:

Priser Enkeltbillett 7 dager 30 dager
Voksen 478/229 kr 2752 kr 6824 kr
Barn/Ungdom 379/229 kr 2752 kr 6824 kr
Student 428/229 kr 2752 kr 4094 kr
Honnør 379/229 kr 2752 kr 6824 kr
Militær 77 kr 2752 kr 6824 kr

Oppdal - Lillehammer:

Priser Enkeltbillett 7 dager 30 dager 365 dager
Voksen 199 kr 2455 kr 5876 kr 58760 kr
Barn/Ungdom 199 kr 2455 kr 5876 kr 58760 kr
Student 199 kr 2455 kr 3526 kr 58760 kr
Honnør 199 kr 2455 kr 5876 kr 58760 kr
Militær 64 kr 2455 kr 5876 kr 58760 kr

Oppdal - Dombås:

Priser Enkeltbillett 7 dager 30 dager 365 dager
Voksen 199 kr 1183 kr 2884 kr 28840 kr
Barn/Ungdom 120 kr 1183 kr 2884 kr 28840 kr
Student 179 kr 1183 kr 1730 kr 28840 kr
Honnør 120 kr 1183 kr 2884 kr 28840 kr
Militær 48 kr 1183 kr 2884 kr 28840 kr

Oppdal - Hjerkinn:

Priser Enkeltbillett 7 dager 30 dager 365 dager
Voksen 144 kr 765 kr 1879 kr 18790 kr
Barn/Ungdom 72 kr 765 kr 1879 kr 18790 kr
Student 108 kr 765 kr 1127 kr 18790 kr
Honnør 72 kr 765 kr 1879 kr 18790 kr
Militær 48 kr 765 kr 1879 kr 18790 kr

Hjerkinn - Hamar:

Priser Enkeltbillett 7 dager 30 dager 365 dager
Voksen 199 kr 2564 kr 6043 kr 60430 kr
Barn/Ungdom 199 kr 2564 kr 6043 kr 60430 kr
Student 199 kr 2564 kr 3626 kr 60430 kr
Honnør 199 kr 2564 kr 6043 kr 60430 kr
Militær 66 kr 2564 kr 6043 kr 60430 kr

Hjerkinn - Lillehammer:

Priser Enkeltbillett 7 dager 30 dager 365 dager
Voksen 199 kr 2160 kr 5118 kr 51180 kr
Barn/Ungdom 199 kr 2160 kr 5118 kr 51180 kr
Student 199 kr 2160 kr 3071 kr 51180 kr
Honnør 199 kr 2160 kr 5118 kr 51180 kr
Militær 53 kr 2160 kr 5118 kr 51180 kr

Hjerkinn - Dombås:

Priser Enkeltbillett 7 dager 30 dager 365 dager
Voksen 120 kr 707 kr 1677 kr 16770 kr
Barn/Ungdom 60 kr 707 kr 1677 kr 16770 kr
Student 90 kr 707 kr 1006 kr 16770 kr
Honnør 60 kr 707 kr 1677 kr 16770 kr
Militær 48 kr 707 kr 1677 kr 16770 kr

Dombås - Hamar:

Priser Enkeltbillett 7 dager 30 dager 365 dager
Voksen 519/349 kr 2237 kr 5466 kr 54660 kr
Barn/Ungdom 285 kr 2237 kr 5466 kr 54660 kr
Student 428/349 kr 2237 kr 3280 kr 54660 kr
Honnør 285 kr 2237 kr 5466 kr 54660 kr
Militær 57 kr 2237 kr 5466 kr 54660 kr

Dombås - Lillehammer:

Priser Enkeltbillett 30 dager
Voksen 379/249 kr 4480 kr
Barn/Ungdom 2 kr 4480 kr
Student 312/249 kr 2688 kr
Honnør 208 kr 4480 kr
Militær 48 kr 4480 kr

Lillehammer - Hamar:

Priser Enkeltbillett 7 dager 30 dager 365 dager
Voksen 172 kr 865 kr 2140 kr 21400 kr
Barn/Ungdom 86 kr 865 kr 1284 kr 21400 kr
Student 129 kr 865 kr 1284 kr 21400 kr
Honnør 86 kr 865 kr 2140 kr 21400 kr
Militær 47 kr 865 kr 2140 kr 21400 kr

Flerdagsbilletter som 24-timers-, 7-dagers-, 30-dagers- eller 365-dagersbilletter kan kun kjøpes via appen, så hvis du bruker nettsiden, er det ikke sikkert du finner dem noe sted. Du finner iOS- og Android-appen ved å klikke på navnet, og mer informasjon om hvordan sesongbillettene fungerer, priser og eventuelle spørsmål finner du på denne siden her.

I likhet med sesongkort finnes det også en annen type billett, kalt Smartpris. Den er beregnet på deg som reiser til jobb, skole eller studiesenter, og i løpet av 30 dager betaler du prisen for en enkeltbillett for de 4 første reisene, fra 5 til 10 får du opptil 35 % rabatt, fra 11 til 20 får du ytterligere rabatt, og fra 20 reiser og utover er de gratis i løpet av 30 dager. Og hver 30. dag kan du starte på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon og er interessert i denne modusen, kan du se den ved å klikke her.

Sjekk priser for de andre stoppestedene som Røros – Støren – Melhus – Heimdal ved å, klikke her.

Trondheim S

Addresse: 7010 Trondheim

Berkåk stasjon

Addresse: 7391 Rennebu

Oppdal stasjon

Addresse: 7340 Oppdal

Hjerkinn stasjon

Addresse: 2661 Hjerkinn

Dombås stasjon

Addresse: 2660 Dombås

Lillehammer stasjon

Addresse: Jernbanetorget 2, 2609 Lillehammer

Hamar stasjon

Addresse: Strandgata 2, 2317 Hamar

Rutetider

Hvis du er i tvil om ruten, kan du se kartet over ruten nedenfor. Vær oppmerksom på at vi i dette tilfellet har tatt med denne delen av ruten som også inkluderer bussen på grunn av arbeid for øyeblikket, slik at du kan se den tydeligere. I dette tilfellet fra Trondheim til Hamar.

Kontaktinformasjon

Selv om denne veiledningen er svært detaljert og sannsynligvis har besvart 90 % av spørsmålene dine, er det alltid mulig at du trenger mer informasjon som vi ikke har kunnet dekke i dette tilfellet. Derfor har vi lagt til all kontaktinformasjon til selskapet som er ansvarlig for denne toglinjen, i dette tilfellet Vy. Så hvis du har spørsmål, er det bare å ringe, skrive eller kontakte kundeserviceteamet deres med informasjonen nedenfor. I tillegg til noen lenker som kan være av interesse for deg og løse tvilen din, for eksempel ofte stilte spørsmål.

Telefon: 61 05 19 10

E-posttog@vy.no

Åpningstider:

 • Mandag–fredag: kl. 07:00–23:00
 • Lørdag: kl. 08:00–21:00
 • Søndag: kl. 09:00–23:00

For henvendelser om gruppereiser for 10 eller flere reisende:

 • Mandag–fredag: kl. 08:30–16:00
 • Lørdag og søndag: stengt
 • Helligdager: stengt

Har du spørsmål om togreiser til og i Europa? Finn ut hvordan du sjekker rutetider og bestiller billetter.

Har du spørsmål om reiser med Vys tog i Sverige? Finn kontaktinformasjon på vy.se.

Har du spørsmål om assistanse på stasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne? Finn kontaktinformasjon om assistanse i Spørsmål og svar.

Ved uønskede hendelser på stasjoner eller spor, kontakt Bane NOR (finn kontaktinformasjon på banenor.no). Gjelder henvendelsen akutt fare for liv eller helse, kontakt nødetatene på 110 (brann), 112 (politi) eller 113 (ambulanse).

Har du spørsmål om reiser med Vys busser i Sverige? Finn kontaktinformasjon på vy.se.

Ofte stilte spørsmål: https://www.vy.no/kundeservi

HTML y CSS Combinados

Du kan også være interessert i følgende rute, Tog Trondheim - Oslo, som du kan se guiden til ved å klikke her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *