Skolestudio

Skolestudio er et digitalt fjernundervisningsmiljø som er laget av Gyldendal forlag Dette flotte forlaget står for å kunne sende all mulig informasjon slik at barn og unge kan gjennomføre studiene virtuelt og at de kan øke kunnskapen sin. online, svært lave og konkurransedyktige priser som er på nivå med utdanningsinstitusjoner ansikt til ansikt. Skolestudio har jobbet under denne modaliteten siden 2022 da forlaget bestemte seg for å starte og fant denne utvidelsen. Dette flotte miljøet dekker fra første studieår til siste skoleår.

Skolestudio oppdateres hele tiden, og leter alltid etter den beste måten å ta i bruk ny teknologi slik at elevene kan lære på en didaktisk måte og at de holder seg oppdatert slik at de etter hvert som året går, kan bruke kunnskapen de har tilegnet seg fra tidligere år og at de selv er ikke utdatert.

Det er også av stor betydning siden alle disse barna og ungdommene vil nå et universitetsnivå og det er av stor betydning å kunne ta nye teknologier i læring fra de yngste slik at de kan perfeksjonere dem på et mye høyere nivå.

Skolestudio produkter

I dette flotte miljøet vil du kunne bestemme om du vil anskaffe temaene separat eller om du vil at all informasjon skal samles på ett sted slik at du kan få en bedre kontinuitet på all informasjon, Skolestudio har laget en pakke for flest barn, kalt Skolestudio Basis, som har programmer som Fagrom, Gyldendals skolebibliotek og Salaby for spedbarnsnivå. Hvilke er de beste programmene for barns læring.

Fagrom

Dette programmet er et av de nyeste som har kommet til Skolestudio-plattformen, og det har kommet for å implementere nye teknologier for lesing, siden det bruker bøkenes metodikk, men tar det til det digitale miljøet slik at de kan ta til seg mye mer kunnskap. og alle emnene på enhetene kan implementeres og barna drar bedre forberedt.

Salaby

Salaby er det beste digitale miljøet for alle barnehage- og småbarnsbarn siden i denne delen er det flotte designere, programmerere og lærere som jobber sammen for å utføre aktiviteter som får barn til å ha det gøy mens de lærer seg gjennom aktiviteter som å lese historier, didaktiske spill, aktiviteter sammen med foreldrene for å styrke familiebåndene og på den måten kan lære på best mulig måte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *