Skolerute Indre Østfold

I dagens travle samfunn er det avgjørende å ha et godt strukturert og optimalisert skoleår. Derfor er Skolerute Indre Østfold et essensielt verktøy som sikrer en jevn og effektiv gjennomføring av utdanningen i regionen. Ved å planlegge og organisere skoleåret på en fornuftig måte, tar Skolerute Indre Østfold hensyn til både pedagogiske behov og elevenes trivsel. Ved å sikre riktig balanse mellom skoledager, ferier og fridager, bidrar dette til å skape en sunn og motiverende læringsmiljø for våre unge talenter.

Skolerute Indre Østfold er ikke bare en kalender, men et verktøy som understreker betydningen av struktur, kontinuitet og progresjon i utdanningssystemet. Ved å følge denne planen, får elever og lærere en felles referanse og et solid fundament for læring og utvikling. Med en nøye planlagt tidsramme kan både undervisningsopplegg og eksamensforberedelser tilpasses på best mulig måte, noe som gir en mer effektiv og målrettet læringsprosess. Så la oss utforske Skolerute Indre Østfold og se hvordan den legger grunnlaget for en vellykket skoleåret, fylt med muligheter og fremgang for alle involverte.

2023-2024

Under finner du en oversikt over markeringene i startkalenderen, samt hvilke dager og helligdager de henviser til:

August 2023:

 • SFO åpner 31. juli
 • 14. august – planleggingsdag skole og SFO
 • 15. august – planleggingsdag skole og SFO
 • 16. august – planleggingsdag skole (SFO har åpent)
 • 17. august – første skoledag

Oktober:

 • 2. oktober til 6. oktober – høstferie (uke 40)

November:

 • 17. november – planleggingsdag skole og SFO

Desember:

 • 19. desember – siste skoledag før jul

Januar 2024:

 • 2. januar – planleggingsdag skole og SFO
 • 3. januar – første skoledag

Februar:

 • 19. februar til 23. februar – vinterferie (uke 8)

Mars/april:

 • 25. mars til 1. april – påskeferie

Mai:

 • 1. mai – arbeidernes dag og offentlig høytidsdag
 • 9. mai – Kristi himmelfartsdag
 • 10. mai – planleggingsdag skole og SFO
 • 17. mai – grunnlovsdag
 • 20. mai – 2. pinsedag

Juni:

 • 21. juni – siste skoledag

Totalt antall skoledager per år: 190

Du finner mer detaljert informasjon her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *