Logg inn MinGat Helse Fonna

Å ha tilgang til helseinformasjon og administrere helseopplysninger på en enkel og sikker måte er viktig for oss alle. Med MinGat Helse Fonna-plattformen kan du nå få tilgang til viktige helseopplysninger, avtaler og tjenester. Her er en detaljert guide som tar deg gjennom hvert trinn for å logge inn, bruk av plattformen, samt noen av funksjonalitetene, fordeler og ulemper. Vi vil også gi deg veiledning om hvordan du kan gjenopprette passordet ditt hvis du skulle trenge det.

Trinn 1: Logg inn

 1. Åpne nettleseren på enheten din og gå til nettsiden for MinGat Helse Fonna. Du kan klikke på knappen nedenfor for å gå direkte til påloggingssiden.
 2. På innloggingssiden vil du se et felt der du kan skrive inn brukernavnet og passordet ditt.
 3. Skriv inn brukernavnet og passordet ditt i de angitte feltene.
 4. Klikk på “Logg inn” -knappen for å fortsette.

Trinn 2: Utforsk plattformen

 1. Når du er logget inn, vil du bli tatt til MinGat Helse Fonna-hjemmesiden. Her finner du en oversikt over tilgjengelige tjenester og funksjoner.
 2. Utforsk de ulike delene av plattformen, for eksempel timebestilling, resepter, elektronisk kommunikasjon med helsepersonell, og tilgang til dine egne helseopplysninger.
 3. Ta deg tid til å lese gjennom informasjonen og mulighetene som tilbys på plattformen.

Funksjonaliteter av MinGat Helse Fonna

 1. Timebestilling: Gjennom plattformen kan du enkelt og raskt bestille legetimer eller andre helsetjenester.
 2. Resepter: Du kan få oversikt over dine resepter, fornye dem eller bestille medisin på nettet.
 3. Elektronisk kommunikasjon: Plattformen lar deg kommunisere med helsepersonell via en sikker meldingstjeneste.
 4. Tilgang til helseopplysninger: Du kan se og administrere dine egne helseopplysninger, inkludert journalnotater, prøveresultater og medisinsk historikk.
 5. Kontroll over personvern: Du har kontroll over hvem som har tilgang til dine helseopplysninger og kan gi samtykke til deling av informasjon når det er nødvendig.

Fordeler og ulemper

Fordeler:

 • Enkel tilgang til viktig helseinformasjon og tjenester.
 • Mulighet for å administrere avtaler og resepter på nettet.
 • Rask og sikker kommunikasjon med helsepersonell.
 • Bedre oversikt over egen helsehistorikk og journal.

Ulemper:

 • Krever tilgang til internett og en kompatibel enhet.
 • Noen funksjoner kan være begrenset av personvernregler og individuelle helseinstitusjoners retningslinjer.
 • Kan være en læringskurve for noen brukere som ikke er vant til digitale plattformer.

Gjenopprette passordet ditt

Hvis du har glemt passordet ditt for MinGat Helse Fonna-plattformen, trenger du ikke å bekymre deg. Her er trinnene for å gjenopprette det:

 1. På innloggingssiden klikker du på “Glemt passord” -lenken.
 2. Du vil bli bedt om å oppgi ditt brukernavn eller e-postadresse tilknyttet kontoen din.
 3. Etter å ha oppgitt nødvendig informasjon, vil du motta instruksjoner via e-post om hvordan du kan tilbakestille passordet ditt.
 4. Følg instruksjonene i e-posten nøye for å opprette et nytt passord og få tilgang til kontoen din igjen.

MinGat Helse Fonna-plattformen gir deg muligheten til å ta kontroll over din egen helseadministrasjon på en enkel og effektiv måte. Ved å følge trinnene for å logge inn, utforske plattformen og dra nytte av funksjonalitetene, kan du få bedre oversikt over helseinformasjonen din og samhandle med helsepersonell på en sikker måte.

Vær oppmerksom på at plattformen kan variere avhengig av helseinstitusjonen og regionen du er tilknyttet. Det er viktig å kontakte din lokale helseinstitusjon for spesifikk informasjon og veiledning angående MinGat Helse Fonna-plattformen.

Hva er Helse Fonna?

Helse Fonna er en viktig helseforetaksgruppe i Norge som har som mål å levere helsetjenester av høy kvalitet til befolkningen i regionen. Foretaket betjener området rundt Haugesund, Stord, Odda og Valen, og tilbyr et bredt spekter av medisinske tjenester og behandlingsmuligheter.

Helse Fonna HF er organisert som et helseforetak og har flere sykehus og distriktspsykiatriske sentre under sitt ansvarsområde. Sykehusene inkluderer Haugesund sykehus, Stord sykehus, Odda sykehus og Valen sykehus. Disse sykehusene er utstyrt med moderne fasiliteter og avansert medisinsk teknologi for å kunne møte ulike behov og utfordringer innen helsetjenester.

I tillegg til sykehusene, driver Helse Fonna fire distriktspsykiatriske sentre (DPS): Folgefonn DPS, Haugaland DPS, Karmøy DPS og Stord DPS. Disse sentrene gir spesialiserte psykiatriske tjenester til mennesker som trenger hjelp og støtte innen psykisk helse.

Helse Fonna har en omfattende stab av dyktige helsepersonell, inkludert leger, sykepleiere, spesialister, terapeuter og andre medisinske fagfolk. Deres kompetanse og engasjement gjør det mulig å gi pasienter en helhetlig og effektiv behandling. Helse Fonna legger vekt på å tilby pasientene omsorg og støtte gjennom hele behandlingsprosessen, og sørger for at de føler seg trygge og ivaretatt.

Helse Fonna har et bredt spekter av medisinske tjenester tilgjengelig for innbyggerne i regionen. Dette inkluderer akuttmedisin, kirurgi, indremedisin, ortopedi, gynekologi, pediatri, psykiatri og mange andre spesialiteter. Sykehusene og DPS-ene jobber sammen for å sikre at pasientene får den beste behandlingen basert på deres individuelle behov.

En av målsetningene til Helse Fonna er å være en pådriver for forskning, innovasjon og faglig utvikling innen helsevesenet. Gjennom deltakelse i forskningsprosjekter og samarbeid med andre helseinstitusjoner, bidrar Helse Fonna til å forbedre helsetjenestene og fremme ny kunnskap og behandlingsmetoder.

Kontakt

Helse Fonna HF er en helseforetaksgruppe som består av Haugesund sykehus, Stord sykehus, Odda sykehus og Valen sykehus. I tillegg er det fire distriktspsykiatriske sentre: Folgefonn DPS, Haugaland DPS, Karmøy DPS og Stord DPS. Administrasjonsstedet er i Haugesund.

Postadresse: Helse Fonna, Postboks 2170, 5504 Haugesund

Telefon: 52 73 90 00

E-post: post@helse-fonna.no NB! Vennligst ikke send personopplysninger eller andre sensitive opplysninger via e-post.

Adresser:

 • Haugesund sykehus Karmsundgata 120, 5528 Haugesund
 • Odda sykehus Sjukehusvegen 10, 5750 Odda
 • Stord sykehus Tysevegen 64, 5416 Stord
 • Valen sykehus Sjukehusvegen 26, 5451 Valen
 • Folgefonn DPS Sjukehusvegen 10, 5750 Odda

Sjukehusvegen 26, 5451 Valen

 • Haugaland DPS Floravegen 75, 5535 Haugesund
 • Karmøy DPS Asaldalvegen 1, 4250 Kopervik
 • Stord DPS Tysevegen 64, 5416 Stord
 • BUP Haugesund Vinjes gate 10, 5522 Haugesund
 • BUP Stord Tysevegen 64, 5416 Stord

Å kontakte Helse Fonna kan være avgjørende når du trenger medisinsk assistanse eller har spørsmål knyttet til helse og velvære. Her er lenker til telefonnumrene for direkte oppringing:

Ved behov for direkte kommunikasjon anbefales det å kontakte Helse Fonna via telefon. Vær oppmerksom på at åpningstidene og tilgjengeligheten kan variere avhengig av avdeling og enhet. Det er også viktig å respektere retningslinjene for personvern og unngå å sende personopplysninger eller sensitive opplysninger via e-post.

Ta kontakt med Helse Fonna når du trenger det, enten det er for å bestille en avtale, få informasjon eller søke råd om helsemessige spørsmål. Deres dedikerte team står klare til å hjelpe deg på en profesjonell og omsorgsfull måte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *