Tog Oslo – Ski – Moss – Fredrikstad – Sarpsborg – Halden – Göteborg Linje RE20

I denne guiden finner du all informasjon om et av de mest populære togene mellom Norge og Sverige, samt viktige punkter i Norge, som RE20. I dette tilfellet vil vi fokusere på de mest brukte strekningene med flest passasjerer: Oslo, Ski, Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden og Göteborg, selv om denne linjen også har andre stoppesteder, som Rygge, Råde, Ed, Öxnered og Trollhättan. Med alle disse stoppene har vi den komplette ruten til RE20-toget.

Noe av det mest spesielle med dette toget er komforten som gjør det mulig å krysse Sverige på en reise som tar ca. 3 timer og 35 minutter fra Oslo til Göteborg eller omvendt. Toget forbinder to svært viktige punkter i begge land. Det er også viktig å merke seg at det også er forbindelser til andre togstasjoner i nærheten, men for mange av disse forbindelsene er RE20 det eneste toget, eller alternativt en buss. La oss ta en titt på rutetabeller, priser og hvor stasjonene til disse holdeplassene ligger nedenfor.

Reisetiden mellom disse punktene er:

 • Oslo – Göteborg 3 timer og 37 minutter
 • Oslo – Halden 1 timer og 40 minutter
 • Oslo – Sarpsborg 1 timer og 15 minutter
 • Oslo – Fredrikstad 1 timer
 • Oslo – Moss 32 minutter
 • Oslo – Ski 12 minutter
 • Ski – Göteborg 3 timer og 24 minutter
 • Ski – Halden 1 timer og 24 minutter
 • Ski – Sarpsborg 1 timer
 • Ski – Fredrikstad 51 minutter
 • Ski – Moss 19 minutter
 • Moss – Göteborg 3 timer og 3 minutter
 • Moss – Halden 1 timer og 3 minutter
 • Moss – Sarpsborg 41 minutter
 • Moss – Fredrikstad 25 minutter
 • Fredrikstad – Göteborg 2 timer og 35 minutter
 • Fredrikstad – Halden 35 minutter
 • Fredrikstad – Sarpsborg 13 minutter
 • Sarpsborg – Göteborg 2 timer og 19 minutter
 • Sarpsborg – Halden 19 minutter
 • Halden – Göteborg 1 timer og 58 minutter

Tidsplaner

Nedenfor finner du RE20-togets rutetabeller, slik at du kan se avgangstidene, med avgang fra Oslo og deretter avgang fra Göteborg. Les kommentarene hvis du ikke er vant til å lese rutetabeller, ellers vil du ikke forstå noen av fargene eller skiltene. Men ellers er det veldig enkelt å forstå.

For kortere forbindelser, for eksempel fra Oslo til Moss, finnes det også andre tog enn RE20, som i dette tilfellet RE21. Men vi har ikke tatt med rutetabellene, fordi de er i svært få tog, og forskjellige forbindelser, men du kan se det hvis det er ditt tilfelle, med planleggeren som vi gir deg i knappen nedenfor. Og slik at du kan se alle alternativene og rutene mellom punktene du vil se.

Du kan se rutetabellene i PDF-format ved å klikke her.

Sjekk rutetabellene for de andre toglinjene som også kan være nyttige hvis det i ditt tilfelle er andre linjer enn RE20 som foretar denne reisen. Se rutetabeller for alle toglinjer ved å klikke her.

Priser

Nedenfor finner du prisen vi har kunnet se, som vanligvis er fast hvis det ikke er noen endring fra stopp til stopp. Vi begynner med de viktigste rutene og stoppestedene. For hvert stopp vil du nedenfor se en pristabell med all informasjon, for eksempel prisen på enkeltbilletten eller de andre billettypene. I tillegg til prisforskjellene som voksen, barn, honnør, student eller militær. Slik at du raskt og enkelt kan se alle prisene på den forbindelsen du er interessert i. Bare bla nedover for å finne tabellen for den forbindelsen du ønsker.

Et annet aspekt som bør nevnes, er at vi ikke fant 7-, 30- og 365-dagersbillettene for forbindelsen til Göteborg, slik som for de andre forbindelsene i Norge. Vi antar at dette skyldes bytte av land, og at denne billettypen derfor ikke kan tilbys. Så nå vet du hvorfor det bare er enkeltbillettpris i Göteborg. Vi lar deg ta en titt på prisene nedenfor.

Oslo – Göteborg:

Priser Enkeltbillett
Voksen 366 kr
Barn 346 kr
Student 366 kr
Honnør 346 kr
Militær 69 kr

Oslo - Halden:

Priser Enkeltbillett 7 dager 30 dager 365 dager
Voksen 249 kr 1511 kr 3678 kr 36780 kr
Barn/Ungdom 169 kr 1511 kr 2207 kr 36780 kr
Student 249 kr 1511 kr 2207 kr 36780 kr
Honnør 169 kr 1511 kr 3678 kr 36780 kr
Militær 47 kr 1511 kr 3678 kr 36780 kr

Oslo - Sarpsborg / Oslo - Fredrikstad:

Priser Enkeltbillett 7 dager 30 dager 365 dager
Voksen 249 kr 1235 kr 3093 kr 30930 kr
Barn/Ungdom 132 kr 1235 kr 1856 kr 30930 kr
Student 198 kr 1235 kr 1856 kr 30930 kr
Honnør 132 kr 1235 kr 3093 kr 30930 kr
Militær 47 kr 1235 kr 3093 kr 30930 kr

Oslo - Moss:

Priser Enkeltbillett 7 dager 30 dager 365 dager
Voksen 177 kr 891 kr 2140 kr 21400 kr
Barn/Ungdom 89 kr 891 kr 1284 kr 21400 kr
Student 133 kr 891 kr 1284 kr 21400 kr
Honnør 89 kr 891 kr 2140 kr 21400 kr
Militær 47 kr 891 kr 2140 kr 21400 kr

Oslo - Ski:

Priser Enkeltbillett 24 timer 7 dager 30 dager 365 dager
Voksen 66 kr 199 kr 585 kr 1512 kr 15123 kr
Barn/Ungdom 26 kr 100 kr 292 kr 1512 kr 15123 kr
Student 66 kr 199 kr 585 kr 908 kr 15123 kr
Honnør 32 kr 100 kr 292 kr 757 kr 7561 kr
Militær 26 kr 199 kr 585 kr 1512 kr 15123 kr

Ski - Göteborg:

Priser Enkeltbillett
Voksen 350 kr
Barn 331 kr
Student 350 kr
Honnør 331 kr
Militær 66 kr

Ski - Halden:

Priser Enkeltbillett 7 dager 30 dager 365 dager
Voksen 249 kr 1382 kr 3395 kr 33950 kr
Barn/Ungdom 152 kr 1382 kr 2037 kr 33950 kr
Student 228 kr 1382 kr 2037 kr 33950 kr
Honnør 152 kr 1382 kr 3395 kr 33950 kr
Militær 47 kr 1382 kr 3395 kr 33950 kr

Ski - Sarpsborg:

Priser Enkeltbillett 7 dager 30 dager 365 dager
Voksen 228 kr 1096 kr 2744 kr 27440 kr
Barn/Ungdom 114 kr 1096 kr 1646 kr 27440 kr
Student 171 kr 1096 kr 1646 kr 27440 kr
Honnør 114 kr 1096 kr 2744 kr 27440 kr
Militær 47 kr 1096 kr 2744 kr 27440 kr

Ski - Fredrikstad:

Priser Enkeltbillett 7 dager 30 dager 365 dager
Voksen 205 kr 992 kr 2496 kr 24960 kr
Barn/Ungdom 103 kr 992 kr 1498 kr 24960 kr
Student 154 kr 992 kr 1498 kr 24960 kr
Honnør 103 kr 992 kr 2496 kr 24960 kr
Militær 47 kr 992 kr 2496 kr 24960 kr

Ski - Moss:

Priser Enkeltbillett 7 dager 30 dager 365 dager
Voksen 116 kr 652 kr 1570 kr 15700 kr
Barn/Ungdom 58 kr 652 kr 942 kr 15700 kr
Student 87 kr 652 kr 942 kr 15700 kr
Honnør 58 kr 652 kr 1570 kr 15700 kr
Militær 47 kr 652 kr 1570 kr 15700 kr

Moss - Göteborg:

Priser Enkeltbillett
Voksen 312 kr
Barn 294 kr
Student 312 kr
Honnør 294 kr
Militær 59 kr

Moss - Halden:

Priser Enkeltbillett 7 dager 30 dager 365 dager
Voksen 220 kr 1061 kr 2642 kr 26240 kr
Barn/Ungdom 110 kr 1061 kr 1574 kr 26240 kr
Student 165 kr 1061 kr 1574 kr 26240 kr
Honnør 110 kr 1061 kr 2642 kr 26240 kr
Militær 47 kr 1061 kr 2642 kr 26240 kr

Moss - Sarpsborg:

Priser Enkeltbillett 7 dager 30 dager 365 dager
Voksen 151 kr 783 kr 1919 kr 19190 kr
Barn/Ungdom 76 kr 783 kr 1151 kr 19190 kr
Student 113 kr 783 kr 1151 kr 19190 kr
Honnør 76 kr 783 kr 1919 kr 19190 kr
Militær 47 kr 783 kr 1919 kr 19190 kr

Moss - Fredrikstad:

Priser Enkeltbillett 7 dager 30 dager 365 dager
Voksen 112 kr 630 kr 1552 kr 15520 kr
Barn/Ungdom 56 kr 630 kr 931 kr 15520 kr
Student 84 kr 630 kr 931 kr 15520 kr
Honnør 56 kr 630 kr 1552 kr 15520 kr
Militær 47 kr 630 kr 1552 kr 15520 kr

Fredrikstad - Göteborg:

Priser Enkeltbillett
Voksen 269 kr
Barn 254 kr
Student 269 kr
Honnør 254 kr
Militær 51 kr

Fredrikstad - Halden:

Priser Enkeltbillett 7 dager 30 dager 365 dager
Voksen 134 kr 711 kr 1791 kr 17910 kr
Barn/Ungdom 67 kr 711 kr 1075 kr 17910 kr
Student 101 kr 711 kr 1075 kr 17910 kr
Honnør 67 kr 711 kr 1791 kr 17910 kr
Militær 47 kr 711 kr 1791 kr 17910 kr

Fredrikstad - Sarpsborg:

Priser Enkeltbillett 7 dager 30 dager 365 dager
Voksen 63 kr 439 kr 1067 kr 10670 kr
Barn/Ungdom 32 kr 439 kr 640 kr 10670 kr
Student 47 kr 439 kr 640 kr 10670 kr
Honnør 32 kr 439 kr 1067 kr 10670 kr
Militær 47 kr 439 kr 1067 kr 10670 kr

Sarpsborg - Göteborg:

Priser Enkeltbillett
Voksen 249 kr
Barn 234 kr
Student 249 kr
Honnør 234 kr
Militær 47 kr

Sarpsborg - Halden:

Priser Enkeltbillett 7 dager 30 dager 365 dager
Voksen 97 kr 570 kr 1436 kr 14360 kr
Barn/Ungdom 49 kr 570 kr 862 kr 14360 kr
Student 73 kr 570 kr 862 kr 14360 kr
Honnør 49 kr 570 kr 1436 kr 14360 kr
Militær 47 kr 570 kr 1436 kr 14360 kr

Halden - Göteborg:

Priser Enkeltbillett
Voksen 249 kr
Barn 199 kr
Student 249 kr
Honnør 199 kr
Militær 47 kr

Flerdagsbilletter som 24-timers-, 7-dagers-, 30-dagers- eller 365-dagersbilletter kan kun kjøpes via appen, så hvis du bruker nettsiden, er det ikke sikkert du finner dem noe sted. Du finner iOS- og Android-appen ved å klikke på navnet, og mer informasjon om hvordan sesongbillettene fungerer, priser og eventuelle spørsmål finner du på denne siden her.

I likhet med sesongkort finnes det også en annen type billett, kalt Smartpris. Den er beregnet på deg som reiser til jobb, skole eller studiesenter, og i løpet av 30 dager betaler du prisen for en enkeltbillett for de 4 første reisene, fra 5 til 10 får du opptil 35 % rabatt, fra 11 til 20 får du ytterligere rabatt, og fra 20 reiser og utover er de gratis i løpet av 30 dager. Og hver 30. dag kan du starte på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon og er interessert i denne modusen, kan du se den ved å klikke her.

Oslo S

Addresse: Jernbanetorget 1, 0154 Oslo

Ski stasjon

Addresse: Vestveien, 1400 Ski

Moss stasjon

Addresse: Jernbanegata, 1500 Moss

Fredrikstad stasjon

Addresse: Jernbanegata 20, 1606 Fredrikstad

Sarpsborg stasjon

Addresse: 1707 Sarpsborg

Halden stasjon

Addresse: 1767 Halden

Göteborg Centralstation

Addresse: Drottningtorget 5, 411 03 Göteborg, Sverige

Rutetider

På denne ruten kan du se hele ruten til denne RE20-toglinjen, som forbinder Norge med Sverige fra Oslo til Göteborg. Du kan også se de ulike punktene der den passerer og stopper.

Kontaktinformasjon

Selv om denne veiledningen er svært detaljert og sannsynligvis har besvart 90 % av spørsmålene dine, er det alltid mulig at du trenger mer informasjon som vi ikke har kunnet dekke i dette tilfellet. Derfor har vi lagt til all kontaktinformasjon til selskapet som er ansvarlig for denne toglinjen, i dette tilfellet Vy. Så hvis du har spørsmål, er det bare å ringe, skrive eller kontakte kundeserviceteamet deres med informasjonen nedenfor. I tillegg til noen lenker som kan være av interesse for deg og løse tvilen din, for eksempel ofte stilte spørsmål.

Telefon: 61 05 19 10

E-posttog@vy.no

Åpningstider:

 • Mandag–fredag: kl. 07:00–23:00
 • Lørdag: kl. 08:00–21:00
 • Søndag: kl. 09:00–23:00

For henvendelser om gruppereiser for 10 eller flere reisende:

 • Mandag–fredag: kl. 08:30–16:00
 • Lørdag og søndag: stengt
 • Helligdager: stengt

Har du spørsmål om togreiser til og i Europa? Finn ut hvordan du sjekker rutetider og bestiller billetter.

Har du spørsmål om reiser med Vys tog i Sverige? Finn kontaktinformasjon på vy.se.

Har du spørsmål om assistanse på stasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne? Finn kontaktinformasjon om assistanse i Spørsmål og svar.

Ved uønskede hendelser på stasjoner eller spor, kontakt Bane NOR (finn kontaktinformasjon på banenor.no). Gjelder henvendelsen akutt fare for liv eller helse, kontakt nødetatene på 110 (brann), 112 (politi) eller 113 (ambulanse).

Har du spørsmål om reiser med Vys busser i Sverige? Finn kontaktinformasjon på vy.se.

Ofte stilte spørsmål: https://www.vy.no/kundeservice/sporsmal-og-svar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *