Skolerute Molde

I denne artikkelen får du en fullstendig oversikt over skoleåret i Molde med ferier og dager du bør være oppmerksom på. Enten du bor i Molde eller planlegger å flytte hit, er det viktig å være godt informert om skoleåret i byen, slik at du vet når du må gå på skolen eller følge barnet ditt til skolen. I denne artikkelen finner du all informasjon du trenger om ferier, helligdager og andre viktige hendelser som berører skolene i Molde.

Vi tar deg gjennom den detaljerte skoleruten slik at du kan planlegge og organisere skoleåret på best mulig måte. Enten du er elev, forelder eller lærer, vil denne artikkelen være en verdifull kilde til informasjon. Bli med på vår reise gjennom skoleruten i Molde og få en grundig gjennomgang av den viktige skolekalenderen i den vakre byen ved fjorden.

Skolerute for 2023/2024

Du kan se de helligdagene vi nettopp har sett i kalenderen som er markert nedenfor for å svare på eventuelle spørsmål du måtte ha om hva hver dag som er markert refererer til:

MånedDatoInformasjon
August21.Første skoledag
Oktober09.-13. (uke 41)Høstferie
Desember20.Siste skoledag før jul
Januar3.Første skoledag etter jul
Februar19.-23. (uke 8)Vinterferie
Mars25. mars – 1. aprilPåskeferie
April2.Første skoledag etter påske
Mai10.Elevfri dag
Juni21.Siste skoledag

​​Gjennomgående prinsipp for skoleruta

  1. Elevene sitt arbeidsår skal være 190 skoledager og strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor ei ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret.
  2.  Skolene må tilpasse elevene sitt arbeidsår, arbeidsplaner og timefordeling slik at elevene får undervisningstimetall i samsvar med læreplanforskrifta.
  3.  Eventuelle planlagte avvik i gjennomføringen av det oppsatte arbeidsåret skal drøftes med foresatte i god tid. Avvik skal ha en pedagogisk begrunnelse. Iverksetting av eventuelle avvik fra vedtatt forskrift om skolerute, krever enighet mellom skole og foresatte. Avvik skal ikke utløse ekstra kostnader for kommunen.
  4.  Undervisningen skal som hovedregel legges ut som hele uker og ikke stykkes opp av enkeltfridager. Det er til vanlig ikke mulighet å legge inn tilfeldige fridager som stykker opp arbeidsuken. Når en arbeidsuke likevel er avbrutt av helligdagslovgivning, kan det være rimelig å legge inn fridager på slike mellomliggende dager.
  5.  Arbeidsåret skal legges slik at det ikke kommer i konflikt med eksamensgjennomføring og fellessensur.
  6.  Så langt det er råd må det tas hensyn til en samordning av arbeidsåret med videregående opplæring slik at familier med elever i begge skoleslag kan ha fri samtidig, og slik at kommunen ikke får ekstraordinære skyssutgifter.

Du kan se informasjonen fra den offisielle kilden ved å klikke her. SFO-rute for skoleåret 2023/2024 klikk her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *