Skolerute Karmøy

Skoleruten er en viktig del av skoleåret for elever, foreldre og lærere. Den gir en struktur og en tidsplan for undervisning, ferier og spesielle hendelser i skolesystemet.

Skoleruten varierer fra kommune til kommune og kan inkludere ferier som høstferie, vinterferie og påskeferie, samt helligdager og fridager. Den gir også informasjon om planlagte aktiviteter og arrangementer som skolene kan være involvert i. Ved å følge skoleruten kan alle parter være godt forberedt og organisert gjennom skoleåret. Det er viktig å være oppdatert på endringer eller eventuelle justeringer i skoleruten som kan oppstå. Ved å ha kunnskap om skoleruten kan man planlegge familieferier, sette opp studiegrupper eller delta i skoleaktiviteter uten å kollidere med skoleforpliktelsene. Skoleruten er en nyttig ressurs som gir struktur og bidrar til en effektiv og velorganisert skolehverdag.

2023-2024 Skolerute

Hvis du ikke vet hvilke dager det refereres til i kalenderen vi har lagt til i begynnelsen av denne artikkelen, kan du løse dine tvil med følgende tabell:

MånedMerknad
August Skolestart: mandag 21. august 
September Planleggingsdag: mandag 25. september (elevfri) 
Oktober Høstferie uke 41: 9. – 13. oktober 
November Planleggingsdag: fredag 10. november (elevfri) 
Desember Siste skoledag før juleferien: fredag 22. desember 
Januar Skolestart etter juleferien: tirsdag 2. januar 
Planleggingsdag: mandag 22. januar (elevfri) 
Februar Vinterferie: 26. – 29. februar 
Mars Vinterferie: 1.mars 
Påskeferie: 25. – 31. mars 
April Påskeferie: 1. april 
Mai Fridager: mandag 1. mai, torsdag 9. mai (Kr. Himmelfart), fredag 10. mai, fredag 17. mai 
mandag 20. mai (2. pinsedag) 
Juni Siste skoledag før sommerferien: fredag 21. juni 

190 skoledager i skoleåret 2023 – 2024

Du kan se informasjon fra den offisielle kilden her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *