Skolerute Ålesund

Vi vet hvor komplisert det noen ganger kan være å finne ut av skoleferiene, og det er derfor vi har laget denne guiden, for å løse denne tvilen som mange av oss har. Selv om hver skole i noen tilfeller har forskjellige dager, er realiteten at mer enn 95 % av skoleferiene er felles.

Derfor har vi laget bildet ovenfor, som du sikkert allerede har sett sammen med årets kalender, slik at du kan vite når undervisningen begynner igjen og når den slutter, slik at du kan planlegge timeplanen din. Uansett om det gjelder reiser, møter, jobb eller noe annet, er det alltid greit å vite når barnet ditt skal på skolen.

Hvis du fortsatt er i tvil, kan du sjekke følgende tabell for å bekrefte helligdagene. Det er ofte bedre å lese den mer detaljert enn et enkelt bilde.

Du kan se planleggingen med helligdager i disse tabellene for hvert skoleår nedenfor. Klikk på det året du er interessert i for å se tabellen.

2023-2024

MånadInformasjonSkoledagar
AugustFørste skoledag: måndag 21. august9
September 21
OktoberHaustferie veke 41: måndag 9. – fredag 13. oktober17
November 22
DesemberSiste skoledag før jul: onsdag 20. desember14
JanuarFørste skoledag etter jul: onsdag 3. januar21
FebruarVinterferie veke 8, måndag 19. – fredag 23. februar16
MarsPåskeferie: måndag 25. mars – måndag 1. april16
AprilPåskeferie: 1. april (2. påskedag). Første skoledag etter påske: tysdag 2. april21
MaiFridagar: fredag 10. mai, onsdag 1.mai (arbeidarane sin dag), torsdag 9. mai (Kristi Himmelfartsdag), fredag 17.mai (nasjonaldag) og måndag 20.mai (2.pinsedag)18
JuniSiste skoledag: fredag 21. juni15
SUM190
Du finner mer informasjon her.
  • Alle barn skal ha minst 4 veker ferie i løpet av eit barnehageår, 3 av vekene skal vere samanhengande.
  • Barnehagane fastset eigne planleggingsdagar.

Finn alle barnehager i Ålesund på denne lenken. Du kan se hver enkelt skoles ferier og spesielt de private skolene som har egen planlegging.

I følge opplæringslova 2-2 fjerde ledd skal kommunen gi forskrifter om skole- og feriedagar for elevane. Forskrifta skal vere tilpassa avviklinga av nasjonale prøver. Opplæringa skal strekke seg over minst 38 skoleveker innanfor ei ramme på 45 samanhengande veker i skoleåret.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *