Oppsigelsesbrev: Mal for nedlasting og utfylling

Når det er på tide å forlate en jobb, enten det er på grunn av nye muligheter, endringer i livet eller andre grunner, er det vanlig å levere et oppsigelsesbrev til arbeidsgiveren. Et oppsigelsesbrev er et formelt dokument som brukes til å informere arbeidsgiveren om din intensjon om å avslutte arbeidsforholdet.

Hvis du vil ha en mal slik at du slipper å skrive hele brevet selv, kan du bruke følgende mal og laste den ned i Word for å redigere den og ha den klar på under 5 minutter.

Format:Microsoft Word
På tide å fylle ut:5 minutter
Last ned:Mal

Hva er Oppsigelsesbrev?

Et oppsigelsesbrev er et formelt dokument som brukes når en ansatt ønsker å si opp sin stilling i en organisasjon eller bedrift. Brevet inneholder en skriftlig erklæring fra den ansatte der vedkommende formelt informerer arbeidsgiveren om sin intensjon om å avslutte arbeidsforholdet. Oppsigelsesbrevet er et viktig verktøy som bidrar til å formalisere prosessen med å avslutte arbeidsforholdet på en ryddig og profesjonell måte.

Det gir arbeidsgiveren et varsel om den ansattes avgang, slik at de kan forberede seg på en jevn overgang og eventuelt finne en erstatter. Videre er oppsigelsesbrevet en viktig del av arbeidskontrakten og sørger for at begge parter har en skriftlig dokumentasjon på oppsigelsen og dens betingelser. Dette bidrar til å unngå misforståelser og konflikter i forbindelse med avslutningen av ansettelsesforholdet.

Jobb Eksempler

Ditt navn
Din adresse
Postnummer og sted

Dato

Arbeidsgivers navn
Arbeidsgivers adresse
Postnummer og sted

Emne: Oppsigelse av min stilling

Kjære [Arbeidsgivers navn],

Jeg skriver dette brevet for å formelt meddele min oppsigelse fra min stilling som [din stilling] hos [selskapets navn], med virkning fra [dato to uker fra datoen på brevet eller den tidsperioden som er avtalt i kontrakten din].

Jeg vil gjerne uttrykke min takknemlighet for de mulighetene jeg har fått under min tid i [selskapets navn]. Jeg har lært mye og verdsatt min tid her.

I løpet av oppsigelsesperioden vil jeg gjøre mitt beste for å fullføre alle utestående oppgaver og bidra til en jevn overgang. Vennligst gi meg beskjed om det er noe spesifikt du vil at jeg skal fokusere på i løpet av mine siste dager.

Takk igjen for muligheten til å være en del av [selskapets navn]. Jeg ser frem til å holde kontakten og håper at vi kan fortsette vår profesjonelle forhold i fremtiden.
    
Vennlig hilsen,
[Ditt navn]

Hvordan skrive oppsigelsesbrev 

Å skrive et oppsigelsesbrev er en viktig prosess som krever omtanke og profesjonalitet. Her vil vi gå gjennom noen viktige punkter og tips for å hjelpe deg med å skrive et effektivt oppsigelsesbrev.

  1. Vær tydelig og direkte: Start oppsigelsesbrevet med å informere arbeidsgiveren klart og direkte om at du sier opp stillingen din. Du bør også oppgi den planlagte siste arbeidsdagen din. Dette gir arbeidsgiveren tid til å forberede seg på overgangen.
  2. Uttrykk takknemlighet: Vis takknemlighet for mulighetene og erfaringene du har hatt i selskapet. Det er viktig å etterlate et positivt inntrykk og opprettholde gode relasjoner med tidligere kolleger.
  3. Gi en kort forklaring: Du trenger ikke å gi detaljert informasjon om årsaken til oppsigelsen i brevet, spesielt hvis årsaken er personlig. En kort og respektfull forklaring er tilstrekkelig.
  4. Vær profesjonell: Hold språket formelt og profesjonelt gjennom hele brevet. Unngå negative kommentarer eller kritikk av selskapet eller kolleger.
  5. Tilby assistanse i overgangsperioden: Hvis mulig, tilby å hjelpe med en jevn overgang etter din siste arbeidsdag. Dette viser at du bryr deg om selskapets suksess selv etter at du har forlatt stillingen.
  6. Signer personlig: Avslutt oppsigelsesbrevet med din signatur for å gi det en personlig touch.

Avslutningsvis kan vi si at et oppsigelsesbrev til arbeidsgiveren er et viktig og formelt verktøy som ansatte bruker for å meddele at de har til hensikt å avslutte arbeidsforholdet. Det er en skriftlig erklæring som gir arbeidsgiveren tid til å forberede seg på overgangen og eventuelt finne en passende erstatter. Et eksempel på et oppsigelsesbrev inneholder klare detaljer om oppsigelsen, samtidig som det er plass til å uttrykke takknemlighet for mulighetene og erfaringene i selskapet.

På samme måte kan arbeidsgivere også bruke et oppsigelsesbrev når de ønsker å si opp en ansatt, og dermed gi den ansatte et varsel om oppsigelse, noe som bidrar til å sikre en ryddig overgang. I tillegg kan oppsigelsesbrev også brukes i andre sammenhenger, for eksempel ved oppsigelse av en leiekontrakt.

Uansett er oppsigelsesbrevet et viktig formelt dokument som bidrar til å unngå misforståelser og tvister i forbindelse med en oppsigelse. Ved å bruke oppsigelsesbrev på en profesjonell og respektfull måte sikrer både arbeidstaker og arbeidsgiver en positiv avslutning på arbeidsforholdet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *