IST Everyday

Det er et system hvor all informasjon til studentene som nå studerer lagres, denne typen informasjon er knyttet til karakterene og fraværet til den enkelte elev. For at all denne informasjonen kan verifiseres og pålitelig, vil både eleven og foreldrene eller juridiske representanter for det samme bli bedt om å logge inn, slik at tjenesten blir personlig tilpasset hver elev som bruker tjenesten, og at alle data som legges inn er individuell og legges inn av utdanningsinstitusjonen.

Hvordan logge inn?

Deretter skal vi vise deg hvordan du raskt kan logge inn på denne plattformen for å kunne bekrefte på denne måten at all informasjonen som ble lagt inn i den er korrekt og kan godkjennes, i dette tilfellet skal vi forklare både pålogging til studenter og representanter, siden disse prosessene ikke er de samme og ofte kan forveksles, vil påloggingen gjøres som følger:

Student pålogging

Før du starter bør du vite at det ikke er mulig å registrere seg, i denne typen plattformer er det samme instituttet som har ansvaret for å utføre registreringsprosessen, studenten behandler kun for å logge på for å nyte fordelene med denne typen plattformer.

For studenter må de logge inn med sin Feide-konto, den samme som instituttet oppgir når de melder seg inn i skoleperioden, du må bare oppgi den tilknyttede skolen du studerer på, og så må du bare skrive brukeren , som normalt er elevnummeret som skolen sender deg, og passordet konfigureres av eleven selv, nå etter å ha plassert brukernavn og passord er det bare å logge inn og du vil kunne gå inn på nettet normalt.

Foreldre pålogging

Når det gjelder foreldre som ikke har Feide-konto siden denne typen konto kun er for studenter, vil registreringsprosessen for foreldre gjøres med deres identitetskort eller med en eller annen bankidentifikasjon, dette for å bekrefte at det er forelderen til student som går inn og som kan se riktig informasjon og bekrefte at dataene som vises er korrekte.

Disse prosessene kan være litt forvirrende i begynnelsen for alle, både elever og foreldre, men i mange tilfeller gjør den tilknyttede skolen en kort forklaring på plattformen før de kan gå inn på den for første gang, på den måten kan de involverte ha en mye klarere idé om teknologiene og verktøyene som tilbys.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *